štvrtok 4. novembra 2021

EU: Pandora Papers

Na dôkladné vyšetrenie každého protiprávneho konania, ktoré bolo odhalené v rámci projektu Pandora Papers a ku ktorému došlo v jurisdikciách Európskej únie vyzvali poslanci Európskeho parlamentu. Navrhli najnaliehavejšie opatrenia na odstránenie legislatívnych medzier, ktoré v súčasnosti umožňujú masívne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, pranie špinavých peňazí a daňové úniky. Zároveň vyzvali Európsku komisiu, aby podnikla právne kroky proti tým krajinám EÚ, ktoré riadne nedodržiavajú platné právne predpisy v tejto oblasti. Zákonodarcovia osobitne kritizovali súčasných a bývalých premiérov a ministrov členských štátov, ktorých aktivity boli odhalené v rámci Pandora Papers.

Vyzývajú vnútroštátne orgány členských krajín, aby začali dôkladné vyšetrovanie každého protiprávneho konania odhaleného v rámci Pandora Papers, ktoré sa týka ich jurisdikcií a aby súčasťou týchto vyšetrovaní bolo aj preverenie všetkých uvedených osôb. Poslanci požiadali Európsku komisiu, aby preskúmala zverejnené zistenia a analyzovala, či treba navrhnúť ďalšie právne predpisy a či je odôvodnené podniknúť proti niektorým členským štátom právne kroky. Posúdiť, či si odhalenia vyžadujú osobitné vyšetrovanie, by podľa zákonodarcov mala aj Európska prokuratúra. Poslanci ostro skritizovali súčasných a bývalých politikov z krajín EÚ - konkrétne českého premiéra Andreja Babiša, cyperského prezidenta Nicosa Anastasiadesa, holandského ministra financií Wopkeho Hoekstru, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira a bývalého maltského ministra a eurokomisára Johna Dalliho - ktorých mená sa v Pandora Papers uvádzajú. Uznesenie špecificky spomína aj prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva a prezidenta Čiernej Hory Mila Đukanovića.

Parlament naliehavo vyzval členské štáty aj Európsku komisiu, aby vyvinuli väčšie úsilie, pokiaľ ide o zisťovanie a výmenu informácií o užívateľoch výhod, ktorí majú zo štruktúry schránkových spoločností konečný prospech. Poslanci upozornili, že viaceré členské štáty s uplatňovaním existujúcich pravidiel zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam meškajú a vyzvali komisiu, aby sa týmito omeškaniami zaoberala. Exekutíva EÚ by tiež podľa poslancov mala vypracovať návrhy na reguláciu systémov tzv. zlatých víz a posúdiť efektivitu postupov na identifikáciu politicky exponovaných osôb a uplatňovanie zvýšenej náležitej starostlivosti. Nové, prísnejšie pravidlá budú zbytočné bez riadneho vykonávania platných pravidiel a bez lepšej spolupráce vnútroštátnych orgánov v celej EÚ, zdôrazňujú poslanci. Uznesenie v tejto súvislosti požaduje viac zdrojov a väčšiu ochotu spolupracovať. Komisiu zároveň vyzýva, aby sama posúdila, či vnútroštátne finančné spravodajské jednotky disponujú dostatočným množstvom zdrojov.

Súčasnú čiernu listinu daňových rajov označili europoslanci za „tupý nástroj“ neschopný identifikovať krajiny, ktoré najviac porušujú pravidlá. Až dve tretiny schránkových spoločností z Pandora Papers majú sídlo na Britských Panenských ostrovoch, ktoré sa však na čiernu listinu EÚ nikdy nedostali. Poslanci preto navrhli viaceré úpravy v snahe zlepšiť proces zostavovania tohto zoznamu EÚ, ako je rozšírenie škály postupov, využívanie ktorých je považované za charakteristické pre daňové raje, či zlepšenie procesu rozhodovania o tom, ktoré jurisdikcie na listinu zaradiť.