štvrtok 4. novembra 2021

Trend: Rast miezd

Najnovšia analýza portálu Profesia.sk potvrdila, že mzdy v inzerovaných pracovných ponukách sa za posledné obdobie zvýšili pri väčšine pozícií. Priemerný plat v ponukách práce, ktoré uverejnili firmy v treťom kvartáli 2021, predstavoval 1.223 eur v hrubom, čo je o 4 eurá viac ako priemer z druhého štvrťroka t. r.

Mzdový výkyv priniesol iba prvý kvartál 2021, kedy priemerná mzda uverejňovaná v ponukách, predstavovala 1.276 eur v hrubom, čiže o 53 eur viac než v súčasnosti. Túto situáciu spôsobila najmä odlišná štruktúra pracovných inzerátov. Počas prvého kvartálu platili na Slovensku opatrenia, ktoré ovplyvnili napríklad cestovný ruch, gastro a hotelierstvo a inzeráty z tohto sektora tvorili iba 1,2 percenta z celej ponuky. V treťom kvartáli už podiel narástol na 5,1 percenta. Počas prvého štvrťroka sa zároveň zvýšil podiel ponúk v IT, tento sektor tvoril až 17,4 percenta z celej ponuky. V treťom kvartáli je to už iba 12,5 percenta. Táto skutočnosť ovplyvnila aj priemernú ponúkanú mzdu. Počas prvého kvartálu bol priemerný ponúkaný plat vyšší aj preto, že zamestnávatelia uverejňovali menej ponúk na pozície s nižším platom (napr. cestovný ruch) a viac ponúk s nadpriemernými mzdami (napr. IT).

Spomedzi 40 odvetví sa vo väčšine platy zvyšovali, presne 30 sektorov eviduje oproti druhému kvartálu vyššie čísla garantovaných zárobkov. V desiatich prípadoch sa platy jemne znížili. Najväčší pokles bol v chemickom priemysle, kde zamestnávatelia ponúkali v priemere 1.178 eur v hrubom. Oproti predošlému obdobiu ide o pokles o 4 percentá. Naopak najvýraznejšie medzikvartálne zvýšenie platov zaznamenalo vodohospodárstvo a životné prostredie. Mzdy sa tu oproti predošlému obdobiu zvýšili o takmer desatinu na 1.294 eur. Platy v ponukách rástli výrazne tiež v textilnom a odevnom priemysle, umení či v prekladateľstve. Pomerne výrazne si polepšil aj cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. V tomto prípade je to vôbec po prvý raz, čo priemerná ponúkaná mzda v tomto sektore pokorila hranicu tisíc eur. Inzeráty na Profesii ponúkali v priemere 1.005 eur v hrubom.Počas rovnakého obdobia pred rokom platilo, že iba v dvoch odvetviach (IT a služby) sa platy v ponukách kontinuálne zvyšovali každý štvrťrok. Zdá sa, že protipandemické opatrenia robia problémy stále menej. Nálada na trhu práce je oproti minulému roku pozitívnejšia. Spomedzi 523 pozícií sa mzda oproti druhému kvartálu zvýšila až v 337. Najväčšiu pozitívnu zmenu vidieť pri inzerátoch na trénerov a trénerky. Ponúkaná mzda sa tu navýšila až o 22 percent. Zamestnávatelia oproti druhému kvartálu ponúkali výrazne vyššie platy aj v inzerátoch na progmátorov/ky priemyselných strojov, vedúcich/e dopravy či autoklampiarov/ky. Naopak, v prípade energetikov/čiek sa ponúkané mzdy menili smerom nadol. Oproti druhému kvartálu klesli o 17 percent. Podobne to bolo aj v prípade sociálnych pracovníkov/čiek, advokátov/tiek či hostesov/siek.