piatok 5. novembra 2021

Pravidlá: Problémy aj pre rodičov

Deti majú už od útleho veku tendenciu kopírovať správanie a návyky dospelých vo všetkých oblastiach života, vrátane postoja k digitálnym zariadeniam. Navyše mnohé dostávajú svoje prvé zariadenie v útlom veku. Vzhľadom na to by mali byť rodičia vzorom v používaní technológií, ak chcú položiť základy zdravých digitálnych návykov svojich detí už v detstve.

Výsledky novej štúdie spoločnosti Kaspersky odhalili, že až 61 % rodičov má problém ísť vzorom pre svoje deti a príležitostne obchádza pravidlá, ktoré pre ne stanovili. Zároveň sa viac ako polovica z nich (54 %) snaží zaviesť zdravé digitálne návyky a pravidlá pre všetkých členov rodiny. Rodičia vnímajú normy správania pre seba a svoje deti rozdielne. Napríklad takmer polovica (48 %) respondentov priznala, že denne strávi na zariadeniach tri až päť hodín, pričom väčšina (62 %) považuje tento čas za normálny. Pokiaľ ide o deti, takmer polovica (48 %) trávi na zariadeniach rovnaký čas ako ich rodičia – tri až päť hodín denne. Napriek tomu by však viac ako polovica dospelých (53 %) chcela, aby ich deti trávili na zariadeniach menej času – tak do dvoch hodín.

V niektorých situáciách respondenti považujú určité správanie za prijateľné pre seba, ale nie pre svoje deti. Napríklad 37 % dospelých považuje za normálne zdieľať fotografie členov rodiny na sociálnych sieťach. Že je to prijateľné aj pre ich deti si však myslí menej ako štvrtina (24 %) rodičov. Neprijímanie hovorov či vypnutie telefónu, aby ich nikto nemohol kontaktovať, považuje za rozumné 22 % respondentov. Avšak len 10 % rodičov si myslí, že takéto správanie je prijateľné pre deti. „V súčasnosti sa čoraz viac rodičov snaží zaviesť zdravé digitálne návyky popri návykoch týkajúcich sa stravovania, denného režimu a pod. Neexistuje však špecifický trend alebo jasný vzor správania, keď sa bavíme o tom, ako konkrétne tieto pravidlá zaviesť do digitálnej reality. Výsledky nášho prieskumu zároveň ukazujú, že väčšina dospelých (61 %) priznáva, že je pre nich ťažké byť vzorom pre svoje deti a že občas ani oni sami nedodržiavajú pravidlá, ktoré im stanovili. Rodičia môžu pri zavádzaní zdravých digitálnych návykov využiť množstvo techník a nástrojov, ktoré im v tom dokážu pomôcť. Môžu mať formu hry, alebo v prípade technickejšieho prístupu sú tiež k dispozícii riešenia vo forme aplikácií, ktoré vedia pomôcť kontrolovať čas dieťaťa stráveného na zariadení alebo určiť jeho fyzickú polohu“, komentuje Miroslav Kořen.

Konzumácia digitálneho obsahu formuje vzťah medzi rodičmi a deťmi a čo je dôležitejšie, ovplyvňuje vývoj dieťaťa. Výskum ukazuje, že napríklad u dojčiat sa objavujú problémy s kŕmením a spánkom, keď rodičia počas starostlivosti o ne používajú aj digitálne médiá. Je to vážny náznak začínajúcej poruchy pripútanosti. Deti sa učia napodobňovaním. Preto by ste vždy mali brať do úvahy to, čo konkrétne deti vidia. Majú ich rodičia vždy smartfón v rukách alebo dokonca pri stole, keď jedia? Nezabúdajme, že rodičia sú vždy príkladom pre svoje deti. Z hľadiska rodinnej terapie je mediálna gramotnosť v rodinách veľmi dôležitou témou. „Musíme sa však zaoberať tým, že smartfón je tu v tejto podobe len posledných desať rokov, no stal sa nevyhnutnosťou v našom každodennom živote. Preto často nie je také jednoduché ho používať vedome a predovšetkým ho aj správnou formou predstaviť a oboznámiť deti. Naša závislosť na smartfónoch je dôvodom, prečo ide o dôležitú tému pre všetkých. Navyše už existujú aj osvedčené pravidlá správania ako konzumovať digitálne médiá v rodinách, ktoré sú veľmi užitočné. Najdôležitejšie pre všetkých rodičov je, aby sa so svojimi deťmi o používaní digitálnych médií neustále rozprávali“, vysvetľujú terapeuti Birgitt Hölzel a Stefan Ruzas.

Ak chcete pomôcť deťom tráviť čas na internete bezpečne:
  • Spoločne po internete surfovať a učiť sa spolu. Majte prehľad o tom, kde deti trávia čas on-line a preskúmajte, ako ich čo najlepšie ochrániť.
  • Zvážiť stiahnutie aplikácií rodičovskej kontroly a diskutovať o tejto téme s dieťaťom a vysvetliť mu, ako takéto aplikácie fungujú a prečo ich potrebuje, aby bolo na internete v bezpečí.
  • Zapojiť sa do on-line aktivít detí už od útleho veku, aby to bola zaužívaná norma a aby ste ich mohli „mentorovať“.