utorok 2. novembra 2021

On-line: Sexuálne správanie

Medzinárodného výskumu sexuálneho správania sa zúčastnia záujemci v 45 krajinách celého sveta, ktoré spolupracujú so sieťou International Sex Survey. Na Slovensku je súčasťou tejto siete Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Obdobie pandémie vytvára osobitný rámec skúmania ne/problematických vzorcov sexuálneho správania dospelých jednotlivcov. Výskumné dáta zo Slovenska pomôžu naplniť ciele výskumu a prispieť k prevencii sexuálneho správania. Zapojenie do výskumu vníma katedra ako ocenenie jej doterajšej výskumnej práce v oblasti rizikového správania dospievajúcich a mladých dospelých a v oblasti výskumu efektívnosti programov prevencie rizikového správania.

Do anonymného výskumu sexuálneho správania sa môže zapojiť každý účastník starší než 18 rokov prostredníctvom dotazníka zverejneného na webovej adrese https://bit.ly/ISS-SLO-SL.