utorok 2. novembra 2021

EU: Lesné požiare

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) predstavilo 21. vydanie výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2020.  Je ďalším v poradí, kedy požiare spálili rozsiahle prírodné oblasti v Európskej únii - približne 340.000 hektárov (ha), čo je o 30 % väčšia plocha ako územie Luxemburska.

Rok 2021 je, čo sa týka požiarov, ešte horší. V čase vydania tejto správy zmizlo v plameňoch už takmer 0,5 milióna ha, pričom 61 % z toho tvorili lesy, ktorým bude obnovenie trvať roky. Približne 25 % územia, ktoré v Európe zhorelo, patrilo k lokalitám sústavy Natura 2000, čo sú zásobárne európskej biodiverzity. Európska únia v roku 2021 intenzívnejšie pomáha krajinám počas sezóny požiarov, čo sa už vo veľkej miere odzrkadlilo pri veľkých požiaroch, ktoré tento rok v lete zasiahli región Stredozemia.

Aj klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia. Z jasne pozorovateľného stúpajúceho trendu vyplýva vyššia úroveň nebezpečenstva požiaru, dlhšie obdobia požiarov a intenzívne rýchlo sa šíriace „mega požiare“, na ktoré účinkujú tradičné protipožiarne prostriedky len minimálne. Koniec júna je zvyčajne len začiatkom obdobia požiarov, tento rok však dovtedy zhorelo už približne 130.000 hektárov. Požiare už nezasahujú len južné štáty, ale predstavujú rastúcu hrozbu aj pre strednú a severnú Európu. Viac ako deväť z 10 požiarov v EÚ je spôsobených ľudským faktorom. 

Hlavné zistenia
  • Zo správy o lesných požiaroch za rok 2020 vyplýva, že najpostihnutejšou krajinou bolo Rumunsko, po ktorom nasledovalo Portugalsko, Španielsko a Taliansko, ako sa uvádza v národných správach.
  • Prírodné požiare výrazne postihli európske chránené oblasti Natura 2000: spálená plocha s rozlohou 136.331 ha – čo predstavuje približne 40 % celkovej spálenej plochy za rok 2020 – je o niečo menej rozsiahla ako v roku 2019, ale stále nad priemerom posledných 9 rokov.
  • Podobne ako v roku 2019 takmer polovica spálenej plochy v lokalitách sústavy Natura 2000 bola tento rok bohužiaľ opäť v Rumunsku tvorilo, a to najmä v prírodnej rezervácii delty Dunaja.
  • V roku 2020 postihli požiare s rozsahom viac ako 30 ha 20 členských štátov EÚ, pričom spálili celkovo 339.489 ha, čo je o niečo viac než v roku 2019.
  • V období požiarov v roku 2020 prišlo o život viac ľudí ako v roku 2019: španielske národné správy napríklad hlásili šesť obetí, pričom štyri z nich boli hasiči.
  • Rýchle mapovanie služby riadenia mimoriadnych situácií programu Copernicus bolo v roku 2020 aktivované 17-krát na podrobné mapovanie lesných požiarov, čo je zatiaľ menej ako tento rok.
  • Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany prešiel v roku 2019 modernizáciou vďaka flotile hasičských lietadiel získaných prostredníctvom rescEU, čím sa posilnila jeho schopnosť pomáhať krajinám počas sezóny požiarov.
Obdobie lesných požiarov v roku 2020 sa v prvej polovici roka vyznačovalo veľkým počtom prírodných požiarov. Požiare sa v zime vyskytovali najmä v blízkosti delty Dunaja a v Pyrenejach a na jar najmä na Balkáne. Počas leta a jesene boli najviac postihnuté stredomorské krajiny, konkrétne Španielsko a Portugalsko, ktoré zaznamenali najväčšie požiare v EÚ v roku 2020. Najväčšie prírodné požiare sa tento rok vyskytli mimo EÚ, na Ukrajine, neďaleko zahrabaného černobyľského jadrového reaktora.