streda 3. novembra 2021

SR: Viac než tretina domácností žije v chudobe

Zástupcovia dvoch tretín (66 %) slovenských domácností hospodária s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb aj závažnejších výdavkov a ešte majú možnosť sporiť. Najväčšiu časť tejto skupiny tvorí 43 % domácností, ktoré majú dosť finančných prostriedkov na pokrytie základných potrieb a na väčšie výdavky si sporia. Viac než pätina Slovákov (21 %) hospodári s vyrovnaným rozpočtom a súčasne má dosť peňazí na všetko, čo potrebuje. Len 2 % Slovákov označujú svoju finančnú situáciu pojmom „hojnosť“, keď si okrem bežných výdavkov môžu dovoliť aj mimoriadne nákupy a pri tom ešte sporia. 

Výsledky nového prieskumu finančnej situácie slovenských domácností, ktorý si opakovane necháva vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) ďalej ukázali, že v porovnaní s rokom 2020 došlo k miernemu poklesu podielu slovenských domácností, ktoré žijú striedmo, majú dosť peňazí na pokrytie základných potrieb a sporia si na závažnejšie výdavky. Zatiaľčo vlani takto odpovedalo 46 % respondentov, toho roku už len 43 % opýtaných. Medziročne približne o 1,5 % vzrástol podiel respondentov, ktorým peniaze nestačia ani na najlacnejšie jedlo a oblečenie. „Je pozitívne, že v priebehu tohto a uplynulého, pandémiou postihnutého roka sa finančná situácia slovenských domácností výrazne nezhoršila. Zistené medziročné zmeny sú len minimálne, ale z dlhodobejšieho porovnania vidíme, že sa zastavil trend niekoľkých posledných rokov, v ktorých sa finančná situácia Slovákov mierne zlepšovala. Dobrú finančnú situáciu potvrdzuje aj mierne zníženie podielu domácností s úvermi a prakticky nezmenený podiel Slovákov s úsporami“, uvádza Jaroslava Palendalová.

V celkovej finančnej situácii slovenských domácností síce medziročne nenastali žiadne zásadné zmeny, výrazne sa však zmenila skladba výdavkov. Napríklad takmer tretina (32 %) domácností uvádza, že neutráca žiadne peniaze za zábavu a koníčky, zatiaľčo vlani išlo len o 17 % respondentov. Viac respondentov tiež konštatovalo, že nevydávajú žiadne finančné prostriedky v súvislosti so zdravím a lekárskou starostlivosťou: v minulom roku to bolo 6 % opýtaných, aktuálne takto odpovedalo takmer 11 % respondentov. Slováci menej často doplácajú za lieky, ale vzrástol podiel výdavkov na kúpeľnú liečbu a rehabilitácie. Celých 18 % slovenských rodín uvádza, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu im vzrástli výdavky na starostlivosť o deti, najčastejšie v súvislosti so stravovaním a obstaraním potrebného vybavenia a internetového pripojenia na on-line výuku.