streda 15. decembra 2021

Aktuálne: Platby kartou vo vlaku

Od novembra 2021 sa vo vybraných vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) postupne zavádza možnosť bezhotovostnej platby platobnou kartou. Z celkového počtu 277 vlakvedúcich si už prebralo mobilné terminály mPOS vyše 80 %. Vlakvedúci boli vybraní tak, aby sa zabezpečila služba bezhotovostnej platby za cestovné doklady prednostne v diaľkovej doprave a pri sprevádzaní medzištátnych spojov. 

Konkrétne ide o vlaky kategórie IC na trase Košice – Bratislava, vlaky kategórie SC 24x Pendolino na trase Čadca – Košice, vlaky typu Ex 12x na trase Púchov – Horní Lideč, medzinárodné vlaky kategórie EC 2xx na trase Štúrovo – Břeclav a rýchliky R 6xx na trase Košice – Bratislava (okrem R 614/615). Najneskôr do konca 1. štvrťroka 2022 dostanú terminály mPOS aj zvyšní vlakvedúci. Cieľom ZSSK je, aby každý z cca 1.400 vlakvedúcich mal zverený mobilný terminál mPOS, obdobne ako je nastavené zverenie do osobného používania predajnej osobnej pokladnice nPOP, ktorú vlakvedúci využívajú už približne rok.

Zariadenia osobnej pokladnice nPOP a prenosného mobilného terminálu mPOS sa vzájomne dopĺňajú, t.z. že terminál mPOS bezkontaktne načíta QR kód zo zariadenia nPOP. Vďaka tomu sa eliminujú omyly vlakvedúcich pri manuálnom zadávaní sumy do mPOS. Zároveň zavedením bezkontaktnej platby terminálov mPOS do prevádzky prispievajú železnice aj k ekológii, keďže tieto zariadenia netlačia papierové potvrdenky, ale sú zasielané na požiadanie iba elektronicky prostredníctvom SMS alebo emailu.