pondelok 13. decembra 2021

Vianoce 2021: Na darčeky si požičiava len minimum Slovákov

Slovenské domácnosti, ktoré potrebujú pôžičku na vianočné prípravy a darčeky, sú spravidla bez úspor a majú záväzky po splatnosti. Takmer 91 % slovenských domácností si totiž obstaráva vianočné darčeky zo svojich úspor a bežných príjmov. Pôžičku na Vianoce vo výške do 200 eur si niekedy vzalo len 5 domácnosti zo 100 (5 %) a rovnaký počet (5 %) Slovákov si niekedy na vianočné darčeky požičalo viac ako 200 eur. 

Podľa prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet domácností, ktoré si vzali úver na Vianoce o 1 %. Najčastejšie si na Vianoce požičiavajú ľudia vo vekovej kategórii 45 až 54 rokov, kde ide o 14 % respondentov. Vo vlaňajšom prieskume to bolo necelých 10 % respondentov. Podobný prieskum v minulom roku zistil, že takmer vôbec si na Vianoce nepožičiavajú respondenti vo veku 18 – 24 rokov. Naopak podiel respondentov, ktorí si niekedy požičali na Vianoce, v najstaršej vekovej skupine 65 a viac rokov stúpol zo 4 % na necelých 8 %. „V minuloročnom prieskume sa ukázalo, že úvery na vianočné nákupy a darčeky si berú predovšetkým nezamestnaní (11 %), v tohoročnom prieskume sa podiel nezamestnaných v spojitostí s vianočnými pôžičkami znížil na 7 %. V porovnaní s vlaňajším prieskumom však vzrástol počet vianočných pôžičiek osôb na rodičovskej dovolenke zo 7 % na necelých 13 %. Naďalej platí, že najčastejšie si na Vianoce požičiavajú ľudia zamestnaní v priemysle a stavebníctve“, upresnila Jaroslava Palendalová.

Rovných 15 % osôb, ktoré si požičali peniaze na vianočné nákupy, má nejaké ďalšie úvery. Aj tento ukazovateľ sa medziročne zvýšil, keďže v minulom roku išlo len o necelých 11 % respondentov prieskumu. Zhoršila sa tiež schopnosť dlžníkov splácať svoje záväzky. V roku 2020 malo nejaké záväzky po splatnosti 18 % respondentov, ktorí potrebovali pôžičku na Vianoce, zatiaľ čo v tomto roku ich podiel dosiahol až 25 %. Stále platí, že najčastejšie si na Vianoce požičiavajú ľudia zamestnaní v sektoroch priemyslu a stavebníctva. Oproti predchádzajúcemu prieskumu si na vianočné nákupy požičiava výrazne viac domácností, ktorých príjem nestačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie a ktoré nemajú žiadne úspory. Jaroslava Palendalová dodala, že môže ísť o dôsledok pandémie, ale pôžičky na pokrytie vianočných nákladov sú nerozumné za všetkých okolností.