streda 15. decembra 2021

Vianoce 2021: Plány na vianočné darčeky

Takmer tretina Slovákov vo veku 18 - 60 rokov (30 %) plánuje na nákup vianočných darčekov pre svojich blízkych minúť tento rok do 100 EUR a ďalších 28 % chce na tento účel vyčleniť od 101 do 200 EUR. Viac ako pätina opýtaných (22 %) plánuje za darčeky zaplatiť od 201 do 300 EUR. Utratiť viac ako 500 EUR zvažuje 6 % Slovákov, v roku 2020 to bolo 5 % a v roku 2019 len 3 %. 

Nakupovať vianočné darčeky plánuje podľa prieskumu 1 agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank, tento rok až 94 % Slovákov vo veku 18 - 60 rokov. Medziročne opäť pribudlo tých, ktorí do vianočných darčekov plánujú investovať viac - sumu nad 200 EUR plánuje tento rok minúť 37 % opýtaných (v roku 2020 to bolo 35 % a v roku 2019 iba 32 % opýtaných). Vianočné nákupy do 50 EUR plánuje 12 %, z toho 4 % sumu do 30 EUR a 8 % sumu od 31 do 50 EUR. Najpočetnejšia skupina opýtaných sa vo svojich finančných plánoch pohybuje v rozpätí od 51 do 100 EUR (18 %) a ostáva tak v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenená.

„Prieskum ukázal, že Slováci pristupujú k svojim financiám zodpovedne aj počas vianočných sviatkov. Až 93 % opýtaných uviedlo, že darčeky pre svojich najbližších zaplatia z vlastného vrecka. Oproti minulému roku tak mierne klesol počet tých, ktorí si chcú na darčeky požičať z 9 % v roku 2020 na aktuálnych 7 %“, hovorí Robert Chrištof. Na pôžičku Slováci najčastejšie využijú pomoc od člena rodiny, priateľa či známeho (3 %), niektorí si požičajú od finančnej inštitúcie (3 %). Peniaze na vianočné darčeky si sporí a priebežne počas celého roka odkladá len pätina (19 %) respondentov. O niečo viac je tých, ktorí si peniaze na tento účel odkladajú pár mesiacov pred Vianocami (23 %). Opačne sa však správa viac ako polovica Slovákov (58 %). Tí uviedli, že si na kúpu vianočných darčekov pre svojich blízkych počas roka nesporia. V porovnaní s výsledkami z minuloročného prieskumu ich počet dokonca mierne vzrástol. V roku 2020 takto odpovedalo 55 % Slovákov a v roku 2019 ich bolo rovnako 58 %. „Aj keď výsledky ukazujú, že Slováci sa kvôli vianočným darčekom nechcú zadlžovať, treba si všimnúť, že mierne vyššiu tendenciu k zadlžovaniu sa pri kúpe vianočných darčekov deklarujú opýtaní z domácností s nižšími mesačnými príjmami, čo môže potenciálne vyvolať ďalšie zadlžovanie týchto domácností“, konštatuje Martin Slosiarik.

Takmer polovica (48 %) opýtaných, ktorí plánujú potešiť svojich blízkych vianočnými darčekmi, ich plánuje kúpiť na webových stránkach predajcov, v tzv. e-shopoch. V tesnom závese nasledujú tí, ktorí nakúpia v kamenných predajniach (46 %). Len malé percento opýtaných na nákup využije mobilnú aplikáciu predajcu (4 %) alebo trhovisko, vianočné trhy či jarmoky (2 %). Slováci vo veku do 40 rokov preferujú pri nákupe vianočných darčekov internetové obchody (18-29 rokov 54 %, 30-39 rokov 55 %), zatiaľčo vo veku nad 40 rokov postupne narastá uprednostňovanie nákupu vianočných darčekov v kamenných obchodoch. Medzi Slovákmi vo veku nad 60 rokov 36 % preferuje internetové obchody a 56 % kamenné obchody.