utorok 14. decembra 2021

SR: Inflácia už vyše 5 %

Medziročný rast cien v novembri 2021 na Slovensku dosiahol najvyššiu mesačnú hodnotu inflácie za sedemnásť rokov (od decembra 2004). Vzrástla na 5,6 % najmä vplyvom rastu cien potravín o 4,8 %, čo je najviac od mája 2020. Druhý najvýznamnejší vplyv na rast cien mali vyššie ceny palív o 31,2 %. Rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tvorí najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností, dosiahol 4 %, čo je tiež najvyššia hodnota tento rok.

Infláciu medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 4,8 %, čo je najvyššia hodnota od mája 2020, najmä rastúce ceny chleba a obilnín, ďalej mlieka a syrov, obe zložky boli medziročne drahšie o 5 % a ich ceny sa dynamickejšie zvýšili aj medzimesačne. V novembri sa najmä pod vplyvom drahšieho masla zdynamizoval rast cien za oleje a tuky, medziročne sme zaplatili až o pätinu viac (v októbri to bolo len necelých 12 %). Naopak tlmiaci účinok malo medzimesačne zlacnenie mäsa, zeleniny a ovocia. Od začiatku roka v súhrne stúpli ceny potravín v medziročnom porovnaní o 1,5 %. Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností – bývanie a energie, zvýšili rast cien na hodnotu 4 %, čo je najviac v tomto roku (minulý mesiac to bolo 3,5 %). Ide najmä o vplyv drahších stavebných materiálov, ktoré vstupujú do rôznych zložiek výdavkov patriacich do tohto odboru a dosahujú nadpriemerné medzimesačné rasty takmer nepretržite už od jari tohto roka. Medziročný rast naďalej ovplyvňoval aj rast cien palív či rastúce ceny nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby, ktoré dosiahli najvyššie hodnoty rastu v tomto roku (o 5,3 %) aj z dôvodu novembrového rastu cien prostriedkov na umývanie a pranie v domácnostiach.

Medzimesačne ceny vzrástli o 0,5 %, tempo rastu sa však druhý mesiac po sebe zmiernilo: v októbri bol medzimesačný rast 0,6 %, v septembri 0,8 %. Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli vyššie ceny za nealkoholické nápoje o 0,8 %, za kávu, čaj a kakao o 1 % aj za minerálne vody o 0,6 %. Spomedzi potravín rástli ceny chleba a obilnín o 1,5 %, mlieka, syrov a vajec o 1,4 %, a tiež olejov a tukov o 4,4 %. Naopak už druhý mesiac po sebe sme lacnejšie kupovali ovocie (v novembri o 3,8 %), mäso a zeleninu (zhodne o 0,3 %). Medzimesačný rast cien naďalej podporili rastúce ceny v odbore bývanie a energie, a to najmä v reakcii na drahšie stavebné materiály. Imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) oproti októbru zdraželo o 0,8 % a súčasne údržba a opravy obydlia o 1,2 %. Viac ako v októbri sme zaplatili aj za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 1,4 %, čo je najvyšší rast v tomto roku. Medzimesačný rast sa prejavil najmä pri tovaroch pre domácnosť na krátkodobú spotrebu (2,9 %), kde sa zvýšili ceny za prostriedky na pranie a umývanie. Medzimesačné zníženie sme zaznamenali v rámci odboru alkoholické nápoje a tabak (klesli najmä ceny piva o 0,6 % a vína o 0,3 %) a v odbore zdravotníctvo (pokles cien farmaceutických výrobkov o 0,5 %).

Index spotrebiteľských cien sa v novembri oproti októbru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,5 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 5,7 %, za domácnosti dôchodcov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 5,4 %. V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,9 %. Index spotrebiteľských cien sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %, za domácnosti dôchodcov o 2,7 %.