piatok 4. februára 2022

Aktuálne: Málo vedcov

Na Slovensku v minulej dekáde pribudli zhruba dve tisícky vedeckých pracovníkov, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 12,7 %. V porovnaní s väčšinou krajín Európskej únie ide podľa štatistík zverejnených Eurostatom o veľmi mierny nárast. V priemere sa počet vedeckých pracovníkov v celej EÚ zvýšil od roku 2011 do roku 2020 takmer o 37,5 %, všetky okolité krajiny pritom zaznamenali nadpriemerný rast. V Rakúsku narástli vedecké kapacity o dve pätiny a v Českej republike o 44 %. Ešte dynamickejšie pribúdali vedeckí pracovníci v Poľsku (+94 %) a v Maďarsku (+83 %).

„Pomalé rozširovanie ľudských kapacít v oblasti vedy a výskumu poukazuje na pretrvávajúcu orientáciu Slovenska na výrobný priemysel, a tým aj pomalý presun k znalostnej ekonomike. Ďalší rozvoj, zvyšovanie pridanej hodnoty, alebo vznik nových výskumných a vývojových centier, dnes v mnohých firmách brzdia chýbajúci kvalifikovaní ľudia, vrátane vedeckých pracovníkov“, dodal Vladimír Slezák.

Slabý dôraz na prechod k ekonomickým aktivitám s vyššou pridanou hodnotou potvrdzuje taktiež štatistika Eurostatu, ktorá ukazuje koľko vlády jednotlivých krajín Európskej únie vynakladajú na výskum a vývoj. V prepočte na osobu vynaložila slovenská vláda v roku 2020 na tento účel 66 eur, čo je takmer 3,5-násobne menej ako je priemer EÚ. Na porovnanie, v Česku sú vládne výdavky na výskum a vývoj zhruba dvojnásobné, v Rakúsku takmer šesťnásobné. Spomedzi európskej dvadsaťsedmičky je Slovensko v investíciách do výskumu a vývoja na 20. priečke, hlboko za lídrami Luxemburskom, Dánskom a Nemeckom.

Počet vedeckých pracovníkov vo vybraných krajinách EÚ
20112020Zmena (%)
Slovensko15 32617 276+12,72
Česká republika30 68244 206+44,08
Poľsko64 133124 446+94,04
Maďarsko23 01942 099+82,89
Holandsko61 335101 296+65,15
Švédsko48 70280 713+65,73
Rakúsko37 11451 799+39,57
EÚ (27)1 375 4451 891 743+37,54
Prameň: Eurostat, 12/2021