utorok 1. februára 2022

EU: Veterinárne lieky

V boji proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) vstúpila do platnosti v Európskej únii prepracovaná legislatíva o veterinárnych liekoch. Právny predpis, ktorý bol prijatý pred tromi rokmi, sa stal základným kameňom na podporu dosiahnutia cieľov stanovených v Európskom akčnom pláne jedného zdravia a v stratégii proti AMR od farmy až na stôl. 

Veterinárne lieky – tiež známe ako lieky na veterinárne použitie, veterinárne lieky alebo veterinárne lieky (VMP) – sú látky alebo kombinácie látok na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku chorôb u zvierat. Európska únia podporuje vývoj a povoľovanie bezpečných, účinných a kvalitných veterinárnych liekov na výrobu potravín a spoločenských zvierat. Pomáha zabezpečiť dostupnosť týchto liekov a zároveň zaručuje najvyššiu úroveň ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia.

Nové nariadenie o veterinárnych liekoch, prijaté v roku 2019, sa začalo uplatňovať 28. januára 2022. Hlavnými cieľmi sú:
  • vytvoriť moderný, inovatívny a na daný účel vhodný právny rámec,
  • stimulovať inovácie pre veterinárnych lekárov a zvyšovať ich dostupnosť,
  • posilniť boj EÚ proti antimikrobiálnej rezistencii
V posledných rokoch Európska komisia pracuje na prijatí približne 25 delegovaných a vykonávacích aktov na doplnenie tohto nariadenia, z ktorých polovica do dátumu začatia uplatňovania nariadenia.