streda 2. februára 2022

Digitalizácia: Návrat k faxom

Pokračujúca pandémia Covid-19 urýchlila prechod aj na digitálnu faxovú komunikáciu. Veľa organizácií sa rozhodlo prejsť na riešenia, ktoré umožňujú posielať a prijímať faxové správy vzdialeným používateľom, ktorí musia napríklad z dôvodu izolácie pracovať z domu. Na faxovanie sa ešte stále spoliehajú organizácie v zdravotníctve, finančníctve, výrobe ale aj v právnickom a štátnom sektore.

Podľa prieskumu TechGenics využíva viac než tretina respondentov z vybraných odvetví tradičné papierové faxy, 20 % využíva softvérový fax server a 16 % cloudové alebo SaaS riešenia. Príchod pandémie pred dvoma rokmi a rôzne lockdowny spôsobili, že mnohé organizácie prestali kvôli absencii pracovníkov v kanceláriách faxovať úplne, alebo boli nútené premiestniť faxové zariadenia do domácich kancelárií svojich zamestnancov. Dôsledkom bol vyšší dopyt po digitálnom (softvérovom alebo on-line) faxovaní, ktoré umožňuje faxovanie z akéhokoľvek miesta. O možnosti prechodu z papierového na digitálny spôsob sa rozhodovalo v covidovej dobe 12 % opýtaných. Faxovací server poskytujúci on-line faxovanie bez potreby tradičného hardvéru umožňuje posielať a prijímať faxy elektronicky cez webové rozhranie, mailového klienta alebo inú integrovanú aplikáciu z akejkoľvek lokality a zariadenia.

Faxovanie využívajú najmä odvetvia viazané prísnymi regulačnými predpismi, napríklad zdravotníctvo, finančníctvo, výrobné podniky, právne firmy a inštitúcie verejného sektora. Hlavnými výhodami sú:
  • Faxovacie technológie a protokoly sú odolné proti malvérovým útokom.
  • Na rozdiel od legitímnych emailov zachytených antispamovými filtrami garantuje faxovanie 100 % doručenie dôležitých dokumentov, akými sú napríklad obchodné ponuky.
  • Vyhovujú najprísnejším odvetvovým predpisom na ochranu osobných informácií, čo je typické pre zdravotníctvo, farmáciu, políciu, súdy a pod.
  • V mnohých kanceláriách sú z rôznych dôvodov uchovávané dokumenty v papierovej forme.
  • Digitálne faxy je možné integrovať so systémami elektronickej pošty aj archivačnými riešeniami.