streda 2. februára 2022

On-line: Nový pracovný portál

Nový pracovný portál na sluzbyzamestnanosti.gov.sk, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest, spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zámerom je vytvoriť vhodné on-line prostredie, ktoré bude integrovať ciele zúčastnených strán, tzn. pomôže zamestnávateľom obsadiť pracovné pozície kvalifikovanými kandidátmi a uchádzači o zamestnanie si môžu nájsť vhodnú prácu podľa svojich predstáv.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti sú zamestnávatelia povinní nahlásiť voľné pracovné miesto spolu s jeho charakteristikou miestne príslušnému úradu práce, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom partnerských portálov. Na splnenie si zákonnej povinnosti začne slúžiť aj nový portál voľných pracovných miest – sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Všetky pracovné ponuky nahlásené na doterajšom portáli Internetový sprievodca trhom práce (istp.sk) do 28. januára do 16,00 hod budú automaticky presunuté na nový portál služby zamestnanosti. Pracovno-poradenský portál istp.sk naďalej pokračuje vo svojej činnosti pre zamestnávateľov hľadajúcich zamestnancov, ak sa pri výbere nepožaduje spolupráca s úradom práce. Jeho služby ostávajú bezplatné.

Občania v evidencii uchádzačov o zamestnanie sú povinní aktívne si hľadať prácu a preukazovať ich úsilie o hľadaní zamestnania príslušnému úradu práce. Portál voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk predstavuje úradnú platformu na hľadanie zamestnania, ktoré zodpovedá predpokladom a preferenciám uchádzačov prostredníctvom párovania ich požiadaviek s ponukou pracovných miest. Uchádzači tu budú mať automaticky vytvorený osobný profil, ktorý bude obsahovať všetky údaje uvedené pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tzn. životopisné informácie o ich vedomostiach, schopnostiach a nimi preferované pracovné pozície.