utorok 1. februára 2022

Aktuálne: Okamžité platby na Slovensku

Od 1. júla 2020 Európska platobná rada zvýšila limit pre SEPA okamžité platby z 15.000 eur na 100.000 eur, čím sa rozšírili možnosti na ich plošné použitie. Od 1. februára 2022 sa okamžité platby stávajú realitou aj v prvých bankách na Slovensku, do systému sa zapája Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka a Raiffeisen banka. Víziou je, že SEPA okamžité platby sa stanú novým platobným nástrojom, ktorý sčasti nahradí hotovosť aj platby kartami v rámci Európy.

Hlavnou výhodou okamžitých platieb je rýchlosť. Akonáhle klient pošle svoje prostriedky v akýkoľvek deň a v akúkoľvek hodinu, príjemcovi prídu už v priebehu niekoľkých sekúnd. Týka sa to nielen Slovenska, ale ďalších 35 krajín Európy, ktoré sa zapojili do poskytovania SEPA okamžitých platieb. Ďalšou výhodou je dostupnosť služby nepretržite 24/7/365.

Banky umožňujú vykonávať okamžité platby na Slovensku cez internet banking aj mobil banking:
  • Raiffeisen banka – aplikáciu s Android od verzie 5.0. alebo iOS od verzie 11.0. nie je potrebné aktualizovať.
  • Slovenská sporiteľňa – okamžité platby sú dostupné pre verzie iOS 21.46.7 a Android 21.46.5.
  • Tatra banka – okamžité platby sú dostupné v aplikácii 3.8.
  • VÚB – vyžaduje sa aktualizácia aplikácie VÚB Mobil Banking.
Okamžité platby otvárajú dvere pre inovatívne mobilné platobné riešenia, napr. rozšírenie využívania platby cez QR kódy bez poplatkov navyše. Nebudú vyžadovať prenájmy platobných terminálov a odpadnú tak aj poplatky s nimi spojené.