štvrtok 3. februára 2022

Novinka: Neobmedzené platené voľno 

Zamestnanci čoraz viac preferujú benefity, ktoré im umožňujú flexibilitu. Jedným z nich je aj neobmedzené platené voľno. Z USA sa pomaly trend neobmedzeného pracovného voľna dostáva aj do Európy. Ponúkať ho už začali aj slovenskí zamestnávatelia. Prax ukazuje, že v mnohých prípadoch prináša žiadané výsledky. V našom regióne sa mu obzvlášť darí v Českej republike, kde ho podľa prieskumu portálu Paylab.com využíva 33 % opýtaných. Pre Slovákov je dovolenka navyše najžiadanejším benefitom, no čerpá ju len 10 % zamestnancov. 

Pri neobmedzenom platenom voľne nemajú zamestnanci stanovený fixný počet dní, kedy si môžu vziať dovolenku. Namiesto toho si môžu vybrať toľko voľných dní, koľko potrebujú.  Tento model však musí byť založený na vzájomnom rešpekte medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ako aj efektívnej realizácii na základe stanovených pravidiel. Nedávno bol koncept neobmedzeného plateného voľna zavedený v CloudTalku. Manažment spoločnosti verí, že pokrokové firmy musia robiť odvážne rozhodnutia. Inšpirovali ich medzinárodné spoločnosti ako Netflix, GitHub či LinkedIn, ktorým sa výrazne zvýšila produktivita a celková spokojnosť zamestnancova. Očakávajú, že neobmedzené platené voľno dodá kolegom viac síl, pekných momentov a chute do práce, no priláka aj nové talenty.

Neobmedzené platené voľno však nie je pre každú firmu. Kým mnohé spoločnosti z neobmedzeného plateného voľna profitujú, iným sa model neosvedčil. Vo väčšine prípadov neúspechu ide o zlyhanie v otázke stratégie a dôvery.  Jedným z dôvodov môže byť, že si ľudia neobmedzené platené voľno vyberajú bezdôvodne a príliš často. Manažéri si potom musia poradiť s nedostatkom pracovnej sily, veľakrát v najrušnejších mesiacoch. Opačným extrémom sú ľudia, ktorí si neobmedzené platené voľno nevyberajú vôbec. Nevedia totiž, kde sú hranice toho, čo si môžu dovoliť. Nechcú prísť o postavenie a dobrú reputáciu.