streda 2. februára 2022

Trend: Efektívny fleet management

Predaj autonómnych mobilných robotov (AMR) v minulom roku stúpol. K rastu prispeli najmä nové sektory využívajúce AMR na prepravu ľahkých a ťažkých materiálov v náročných výrobných a ligistických skladových prostrediach. Mobile Industrial Robots zaznamenal v minulom roku nárast predaja o 42 % v porovnaní s rokom 2020. S takmer 300 dodanými robotmi bol december pre spoločnosť rekordným mesiacom, bolo to viac než v ktoromkoľvek predchádzajúcom mesiaci.

Od roku 2015, v ktorom spoločnosť uviedla na trh svojho prvého robota, boli jej produkty obľúbené najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle vo veľkých nadnárodných firmách, akými sú Toyota, Ford či Faurecia. Súbežne s tým, ako tieto trhy naďalej investujú do robotov AMR, sa zároveň zaznamenáva vysoký dopyt aj zo strany spoločností z odvetví logistiky a spotrebného tovaru (CPG), ktoré optimalizujú a automatizujú svoju vnútropodnikovú prepravu. Nové, výkonnejšie roboty sú v nových sektoroch tými najpredávanejšími.

Stále viac spoločností sa v rámci rastúceho globálneho trendu autonómnej dopravy zameriava na to, ako
integrovať AMR roboty s vlastnými automatizačnými riešeniami. Kvôli riešeniu týchto potrieb obsahuje
veľa nových zákazníckych projektov softvér na správu flotíl robotov. Bez ohľadu na odvetvie, každá spoločnosť má prísne požiadavky na užívateľskú prívetivosť, navigáciu, škálovateľnosť a bezpečnosť. Oceňujú možnosť integrácie kompletných a spoľahlivých ucelených riešení do svojich vlastných IT systémov. Špeciálny softvér pomáha vyberať efektívne trasy AMR robotov, vďaka čomu využíva ich plný potenciál.