piatok 18. februára 2022

EU: Stratégia boja proti rakovine

Európsky parlament prijal konečné odporúčania pre komplexnú a koordinovanú stratégiu Európskej únie v oblasti boja proti rakovine. Ťažiskom má byť prevencia, zároveň sa požaduje rovnaký prístup k cezhraničnej starostlivosti o onkologických pacientov. Správa zahŕňa aj ďalšie kľúčové odporúčania.

Keďže vo viac než 40 % prípadov je možné predchádzať rakovine prostredníctvom „koordinovaných opatrení zameraných na rizikové faktory súvisiace so správaním a biologické, environmentálne, pracovné, sociálno-ekonomické a komerčné rizikové faktory“, poslanci požadujú účinné preventívne opatrenia na úrovni členských štátov a EÚ, ktoré budú založené na nezávislých vedeckých poznatkoch. Odporúčané opatrenia zahŕňajú programy financovania, ktoré majú ľudí odrádzať od fajčenia, a podporu krokov na zníženie a prevenciu škôd v dôsledku konzumácie alkoholu v rámci revidovanej stratégie EÚ v oblasti požívania alkoholu. Parlament takisto žiada povinné a harmonizované označovanie výživovej hodnoty na prednej strane balenia potravinových výrobkov, ako aj stanovenie limitných hodnôt expozície pri práci pre najmenej 25 ďalších látok.

Poslancov znepokojujú problémy, ktorým stále čelia pacienti v snahe získať prístup k zdravotnej starostlivosti a zapojiť sa do klinického testovania v iných krajinách EÚ. Vyzývajú preto na reformu existujúceho legislatívneho rámca, aby sa zabezpečila mobilita a prístup k vysokošpecializovanému vybaveniu a starostlivosti. Mal by vzniknúť jednotný súbor pravidiel na povoľovanie a úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane práva na druhý lekársky názor. Podľa poslancov sa tiež musí zefektívniť aj nadnárodná spolupráca a spôsob, akým sa uskutočňuje cezhraničné klinické testovanie.

S cieľom bojovať proti nedostatku liekov a zlepšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť liečby rakoviny na úrovni EÚ sa poslanci dôrazne zasadzujú za väčšie využívanie spoločného verejného obstarávania, najmä v prípade zriedkavých, pediatrických a nových onkologických liekov a liečebných postupov. Chcú tiež diverzifikovať dodávateľský reťazec onkologických liekov, užšie monitorovať nedostatok liekov a vytvoriť strategickú zásobu kritických liekov na rakovinu.

Ďalšie odporúčania:
· garantovanie „práva na zabudnutie“ (na základe ktorého by poisťovne a banky nemali zohľadňovať anamnézu ľudí postihnutých rakovinou) pre všetkých pacientov v EÚ desať rokov po skončení liečby (a najneskôr päť rokov v prípade pacientov, ktorí boli diagnostikovaní pred dosiahnutím veku 18 rokov),
· doplnenie ďalších druhov rakoviny (popri rakovine prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka) do nového systému skríningu rakoviny podporovaného EÚ,
· zabezpečenie transparentnosti farmaceutického systému, najmä pokiaľ ide o zložky cenotvorby, kritériá úhrady a čisté ceny liekov v rôznych európskych krajinách.