piatok 18. februára 2022

SR: Zamestnanosť v roku 2021 klesla, mzdy rástli

Zamestnanosť na Slovensku za celý rok 2021 podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástla len v dvoch spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Viac zamestnaných osôb ako v roku 2021 pracovalo v informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. V ostatných ôsmich sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles zamestnanosti od 1,5 % v doprave a skladovaní až po 9,2 % v ubytovaní.

Vyšší počet zamestnaných osôb ako pred pandémiou (s r. 2019) malo jedine odvetvie IKT, ktorému vzrástla zamestnanosť až o 8 %. Všetky ostatné odvetvia zaznamenali pokles. Najvýraznejší úbytok v priebehu dvoch rokov viac ako o pätinu zaznamenalo ubytovanie (o 22,1 %). Súčasne pokles počtu zamestnaných na úrovni okolo 10 % sa prejavil v odvetviach reštaurácie a pohostinstvá, ale aj v stavebníctve. V priemysle, ktorý tvorí jednu z dominantných zložiek ekonomiky, poklesla zamestnanosť počas dvoch rokov o 7,7 %. V porovnaní s decembrom 2020 sa zamestnanosť v decembri 2021 medziročne zvýšila v troch z desiatich sledovaných odvetví ekonomiky. Z hľadiska počtu zamestnaných si polepšili informačné a komunikačné činnosti o 8,6 %, ubytovanie o 2,5 % a tiež doprava spolu so skladovaním o 0,4 %. Ubytovanie aj doprava však len dobiehali prepady počtu zamestnaných v roku 2020. Ostatné sledované odvetvia mali decembrovú zamestnanosť medziročne nižšiu.

V priemere za rok 2021 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní o 11,9 % (dosiahla (790 eur) a najmenej v doprave a skladovaní o 6,5 % (1.099 eur). Po zohľadnení vplyvu inflácie reálna mesačná mzda vzrástla najvýraznejšie v ubytovaní o 8,4 %, a najmenej v doprave a skladovaní o 3,2 %. V rámci porovnania s obdobím pred pandémiou (r. 2019) nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, najdynamickejšie vo veľkoobchode (nominálne o 16,5 %, reálne o 10,8 %) a v maloobchode (nominálne o 14,2 %, reálne o 8,7 %). Naopak najnižší rast v priebehu dvoch rokov vykázalo ubytovanie, ktoré malo v roku 2021 priemernú nominálnu mzdu len o 0,5 % vyššiu ako v roku 2019. Po zohľadnení inflácie za dva roky bola však reálna mesačná mzda v ubytovaní nižšia ako roku 2019, a to o 4,4 %. V priemysle sa za dva roky mzdy zvýšili nominálne o 10 %, čo bol reálny rast o 4,7 %. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v decembri 2021 medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, v predaji a oprave motorových vozidiel o 17,3 % (reálne o 10,9 % na 1.320 eur), ďalej vo veľkoobchode o 17,1 % (reálne o 10,7 % na 1.488 eur) a v ubytovaní o 11,1 % (reálne o 5,0 % na 820 eur), Najnižšie medziročné percentuálne prírastky miezd sa na sklonku roka prejavili v stavebníctve o 5,9 % (reálne o 0,1 % na 882 eur). Najnižší rast, ktorý nedokázal pokryť mieru inflácie, bol v odvetví doprava a skladovanie. Nominálne sa v ňom mzdy zvýšili o 4,9 %, po zohľadnení rastu cien však reálne klesli o 0,9 % na 1.194 eur.