piatok 18. februára 2022

Radíme: Ako sa brániť voči kyberšikane

Kyberšikane a poškodzovaniu dobrého mena v on-line prostredí sa darí. Zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe, či ohováranie v diskusných fórach už od júla minulého roka rieši aj slovenská polícia. Novela trestného zákona zadefinovala kybernetickú šikanu ako trestný čin, za ktorý hrozí páchateľovi až 3 roky za mrežami. Podmienkou je, aby sa obeť ihneď obrátila na najbližšie oddelenie Policajného zboru SR a  predložil dôkazy (aj v elektronickej forme) na usvedčenie páchateľa.  

Kyberšikana je veľmi nebezpečná a môže mať katastrofálne následky. Verejné zosmiešňovanie a bezmocnosť sa brániť vedú v mnohých prípadoch k silnému psychickému poškodeniu – depresiám, poruchám spánku, pochybnostiam, pocitom menejcennosti, strachu alebo k odchodu do ústrania. V niektorých prípadoch môže dokonca skončiť samovraždou alebo pokusom o ňu. Najohrozenejšou skupinou sú deti a mladiství. Nie je výnimkou, že postihnutý hľadá útechu v drogách a omamných látkach, čo môže skončiť veľmi ľahko závislosťou.

Druhy kyberšikany:
Kyberharašenie – je pravdepodobne najbežnejším druhom kybernetického šikanovania. Predstavuje neustále kontaktovanie obete pomocou SMS správ, emailov a iných správ.
Kyberstalking – útočník neustále sleduje svoju obeť a narúša jej súkromie a pocit bezpečia v internetovom prostredí prostredníctvom sociálnych sietí, mobilu či počítača.
Kybergrooming – šikanovaný je nútený k osobnej schôdzke. Ide o postup predátorov často uplatňovaný voči deťom a mladistvým spojený s vydieraním.
Flaming – slovné napádanie, kedy útočník chce rozdúchať hádku alebo nepríjemnú diskusiu. Títo ľudia sa neboja ani vulgarizmov, rasizmu alebo osobných urážok.
Sexting – spočíva v posielaní a zverejňovaní textov, fotografií alebo videí so sexuálnou tematikou.

Podľa odborníkov je najdôležitejšia edukácia, aby sme boli schopní kyberšikanu rozpoznať. Pokiaľ sa stane obeťou dieťa či mladistvý, zásadné je byť mu oporou a poskytnúť mu pomoc. Problém musí ako rodičia, tak aj škola brať veľmi vážne a konať. „Nenúťte dieťa, aby si to vyriešilo samé, ale zasiahnite. Uschovajte si čo najviac dôkazov, riešte situáciu v škole a navštívte školského psychológa, poraďte sa o obrane, náprave vzťahov, ošetrení vzniknutých psychických zranení. Vyslovte svojmu dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa na vás môže spoľahnúť v každej situácii“, radí psychologička Inka Grohoľová.

Odporúčaný postup:
  • Snažiť sa rozhovorom so šikanovaným zistiť stupeň závažnosti.
  • Uložiť komunikáciu, ktorá prebieha v príslušnej skupine, vo vlákne na sociálnych sieťach, viesť si podrobné záznamy, kedy a čo sa v komunikácii vyskytlo.
  • Kyberšikana je trestný čin: okamžite ju ohlásiť polícii.
  • Na šikanujúcu osobu prostredníctvom príslušného média nereagovať, nevysvetľovať, nebrániť sa – to by vyvolalo len ďalšie kolo urážok.
  • Šikanovanému dieťaťu sprostredkovať psychologickú pomoc, najmä ak sú jeho sebadôvera a sebahodnotenie podlomené, a naďalej mu byť oporou.
  • Naučiť svoje dieťa na sociálnych sieťach a weboch funkciu „blokovať“, prípadne „nahlásiť“; niektoré weby majú navyše tlačidlá, ktoré umožňujú hlásiť incidenty priamo na bezpečnostné centrum Child Exploitation and Online Protection Command (CEOP) organizácie National Crime Agency.
  • Ak máte poistené kybernetické riziká, okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne
Na nebezpečný trend kyberšikany už zareagovali aj  poisťovne a ponúkajú špeciálny produkt, komplexnú ochranu pred poškodzovaním on-line povesti. Zahŕňa tzv. Cleaning – odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií, prípadne tzv. Flooding – vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila ako aj voči vydavateľovi alebo webhostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené.