pondelok 14. februára 2022

SR: Nabíjačky pre elektromobily

Motoristi majú na Slovensku k dispozícii podľa dát Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) vyše tisíc verejne dostupných nabíjacích bodov. Hoci ich počet medziročne stúpol o 37 %, pripravenosť na nástup elektromobility a verejná podpora u nás výrazne zaostáva za väčšinou rozvinutých krajín v Európskej únii. Nízka miera pokrytia Slovenska je jednou z najväčších prekážok pri rozhodovaní zákazníkov o plynulom prechode na alternatívny pohon.

Začiatkom roka 2022 SEVA evidovala 1.020 nabíjacích bodov v 430 lokalitách. Takmer tri štvrtiny (739 ks) z nich je bežných 22 kW bodov na striedavý prúd (AC) a takmer jednu štvrtinu (222 ks) tvoria rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Zvyšok (59) sú ultrarýchle DC nabíjačky. Dôležitým impulzom pre štátne aj súkromné investície do nabíjacej infraštruktúry bude implementácia Plánu obnovy. V ňom je takmer 46 miliónov EUR alokovaných pre výstavbu ultrarýchlych nabíjačiek na diaľniciach, ale aj pre podporu verejných nabíjacej infraštruktúry rôznych typov pre mestá a firmy.

Uľahčením pre prevádzku nabíjacích staníc bude tiež jednoduchšia regulácia taríf pre nabíjanie novou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od 1. januára 2022 zaviedla možnosť väčšej variabilnej zložky distribučnej tarify pri nabíjaní elektromobilov tak, aby prevádzkovateľ nabíjacej stanice zaplatil vo väčšej miere podľa skutočne preneseného množstva elektriny.