štvrtok 17. februára 2022

SR: V januári 2022 už 8,4 % inflácia

Rast cien v januári 2022 dosiahol podľa Štatistického úradu SR najvyššiu mesačnú hodnotu inflácie na Slovensku za vyše sedemnásť rokov (od júla 2004). Medziročne ju najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 8,1 % (najviac od septembra 2008), najmä rastúce ceny mlieka a syrov, chleba a obilnín medziročne o vyše 9 %. Drahšie sme kupovali aj zeleninu a oleje a tuky, medziročne sme zaplatili až o štvrtinu viac (v decembri to bolo 18,5 %). Bývanie a energie zvýšili rast cien o 12,6 %, predovšetkým zvýšením regulovaných cien energií. Ceny ovplyvňovali aj stále drahšie stavebné materiály.

V porovnaní s decembrom 2021 ceny medzimesačne vzrástli o 2,7 %. Tempo rastu cien výrazne zrýchlilo, vyššia medzimesačná inflácia bola naposledy pred osemnástimi rokmi (v januári 2004). Najvýznamnejšie k rastu cien prispeli vyššie ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny potravín vzrástli o 2,9 %, najviac za posledné tri roky (od januára 2019): ceny mlieka, syrov a vajec o 3,2 %, ovocia o 6,2 %, zeleniny o 5,4 %, ale tiež mäsa o 1,1 % či olejov a tukov o 6,3 %. Ceny nealkoholických nápojov vzrástli o 6,7 %, káva, čaj a kakao o 4,7 %, minerálne vody o 8,2 %. Ceny v odbore bývanie a energie rástli nielen vplyvom drahších stavebných materiálov, ale aj úpravou cien energií. Energie zvýšili ceny v priemere o 13 %, z toho elektrina o 11,7 %, plyn o 19,4 % a tepelná energia o 11,3 %. Imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) oproti decembru zdraželo o 2 % a súčasne boli vyššie ceny aj za údržbu a opravy obydlia o 3,1 %. Medzimesačné zvýšenie zaznamenali aj alkoholické nápoje, vzrástli hlavne ceny piva o 4,5 %, a v doprave naďalej rástli ceny pohonných hmôt o 1,2 %.

V porovnaní s januárom 2021 medziročná hodnota inflácie vzrástla výrazne na 8,4 %, rástli najmä ceny potravín: ceny mlieka, syrov a vajec o 9,4 %, olejov a tukov o 24,6 %, ale tiež zeleniny o 15,3 % či chleba a obilnín o 9,1 %. Z nealkoholických nápojov sme viac zaplatili za minerálne vody, nealko nápoje a šťavy viac o 4,7 %, za kávu, čaj a kakao o 3,6 %. Rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tvorí najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností, dosiahol 12,6 %. Pod vysoký rast sa podpísali úpravy cien energií v rámci regulovaných sieťových odvetví, aj skutočnosť, že pred rokom tieto ceny klesali. Ceny plynu vzrástli o 19,6 %, elektriny o 11,7 %, tepelnej energie o 11,8 % aj pevných palív o 9,2 %. Okrem toho, aj vplyvom naštartovaného rastu cien stavebných materiálov, naďalej rástlo imputované nájomné (o 14,7 %) aj údržba a oprava obydlia (14 %). Dynamickejšie sa zvýšili aj ceny alkoholických nápojov a tabaku: destiláty o 5,4 %, víno o 2,6 % a pivo o 2,2 %. Celkovú medziročnú hodnotu inflácie stále ovplyvňovali aj ceny palív v odbore doprava, v januári boli medziročne vyššie o 23,2 %. Vyššie ceny zotrvali aj v odbore reštaurácie a hotely, najmä štyri mesiace výrazne vyššie ceny v závodných jedálňach, čo bol dopad zmien v štátnom financovaní obedov na základných školách v septembri 2021. Rast zaznamenali aj ďalšie tovary a služby, napríklad ceny poistenia medziročne stúpli o 2,9 %, ceny ambulantných služieb o 5 % či služby osobnej starostlivosti o 5,2 %, kam sa radia kadernícke a skrášľovacie služby či rôzne spotrebiče a pomôcky pre osobnú starostlivosť.

Index spotrebiteľských cien sa v januári oproti decembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 2,6 %, v domácnostiach dôchodcov o 3,3 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,8 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 8,3 %, za domácnosti dôchodcov o 9,1 %. Pri januárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 8,4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 7,1 % a čistá inflácia hodnotu 6,8 %. Medzimesačne úhrnnú infláciu (oproti decembru 2021) ovplyvnila jadrová inflácia o 1,37 percentuálneho bodu (p. b.) a regulované ceny o 1,36 p. b. Zmeny nepriamych daní úhrnnú infláciu neovplyvnili. Jadrovú infláciu ovplyvnili ďalej ceny potravín o 0,55 p. b. a čistá inflácia o 0,82 p. b.