pondelok 14. februára 2022

On-line: Skrátená práca

Prvá pomoc tento rok končí. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci tohto projektu k 10. februáru 2022 podporilo 174.910 žiadateľov sumou takmer 2,3 miliardy eur. Od apríla 2022 budú môcť zamestnávatelia na Slovensku žiadať o finančnú pomoc v rámci právne nárokovateľnej podpory v zmysle zákona o podpore v čase skrátenej práce (z. č. 215/2021 Z. z.). Ministerstvo už na internete sprístupnilo informačnú webstránku skratenapraca.gov.sk, kde v apríli pribudnú aj žiadosti o podporu.

O skrátenej práci hovoríme vtedy, ak zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť, ani ju predpokladať. Aby predišiel prepúšťaniu, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času, teda na „skrátenej práci“. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % poskytuje zamestnávateľovi štát. Jednou z podmienok poskytovania podpory je obmedzenie činnosti vplyvom tzv. vonkajšieho faktora. Ide o situácie a okolnosti, ktoré vyhlasuje prezident SR alebo vláda SR (napr. núdzový stav) alebo o iné okolnosti, o ktorých rozhoduje špeciálna komisia (napr. v prípade požiaru, povodní a pod.).

Skrátená práca ako nástroj pasívnej politiky trhu práce pomáha zamestnávateľovi udržať pracovné miesta, aby nemusel svojich zamestnancov prepúšťať. Pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory uzatvorí zamestnávateľ dohodu o podaní žiadosti so zamestnancom. Vďaka tejto podpore sa zamestnávateľovi znižujú mzdové náklady, a zároveň ušetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzenia činnosti. Zamestnanec nepríde o prácu, a počas trvania prekážky v práci dostáva väčšinu príjmu. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na webovej stránke skratenapraca.gov.sk . Ide najmä o komplexné a prehľadné údaje o tom ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory a tiež aké informácie sa uvádzajú v žiadosti.