štvrtok 10. marca 2022

e-Formulár: Žiadosť o dočasné útočisko

Registrácia
Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať aj elektronickou formou. Ak si cudzinci vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. Formulár je k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine a angličtine. Ide o elektronické vyhlásenie cudzinca žiadajúceho o dočasné útočisko, ktoré neslúži na rezerváciu termínu na príslušnom pracovisku.

Po vyplnení elektronického formulára registrácia dočasného útočiska je potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného registračného centra. V prípade maloletej osoby vyhlásenie cudzinca za dieťa podáva zákonný zástupca. Následne sa s cudzincami uskutočnia ďalšie administratívne úkony súvisiace s registráciou. Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi vydané na počkanie.

O dočasné útočisko možno požiadať vo veľkokapacitných centrách v Humennom a Michalovciach. Po vybavení sa ponúka odvoz do ubytovacích zariadení vo vnútrozemí, a tiež na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. Ak cudzinec nedisponuje dokladmi, vybavia ho na oddelení azylu v Humennom. Ak už majú utečenci zabezpečené ubytovanie, je potrebné sa dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície.