utorok 8. marca 2022

Príjmy: Rozdiely medzi ženami a mužmi

Podľa Národnej banky Slovenska dosiahol vlani na Slovensku rozdiel v hodinových príjmoch mužov a žien 15,5 %, pričom sa od roku 2015 znížil o 4,3 percentne body. V Českej republike rozdiel dosiahol 16,1 % a znížil sa o 5,4 p. b. V Maďarsku bol 15,6 %, no za päť rokov sa zvýšil o 2,7 percentné body. Medzi krajinami V4 výrazne vyčnieva Poľsko, kde bol vlani tento rozdiel už iba 4,8 %.

Ženy sú na Slovensku zamestnané najmä v šiestich ekonomických oblastiach. V priemyselnej výrobe ich pracuje 208 tisíc, čo predstavuje 18 % všetkých zamestnaných žien. Vo veľko- a maloobchode pracuje 177 tisíc žien (15 %), v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci 164 tisíc žien (14 %). Takmer rovnako to vyzerá vo vzdelávaní (14 %). Vo verejnej správe a obrane pracuje 113 tisíc žien (10 %) a v oblasti ubytovania a stravovacích služieb 67 tisíc žien (6 %). V žiadnej inej oblasti ekonomickej aktivity nie je zamestnaných viac ako 5 % žien.

Vo vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnych službách majú ženy výraznú prevahu nad mužmi. V zdravotníctve a sociálnej pomoci majú podiel až 83 %, vo vzdelávaní 82 % a v ubytovacích a stravovacích službách 62 %. Naopak, v stavebníctve je zastúpenie mužov až 93 %. Nasleduje dodávka elektriny a plynu (81 %), dodávka vody (80 %), informácie a komunikácia (75 %), doprava a skladovanie (75 %) a priemyselná výroba so zastúpením mužov 67 %.