štvrtok 10. marca 2022

SR: Až tretina žien nedokáže sporiť

V oblasti rodovej rovnosti máme na Slovensku stále čo doháňať. Problém platovej nerovnosti prehlbuje stále prebiehajúca pandémia koronavírusu. Podľa najnovších dát Eurobarometra si jej negatívny dopad uvedomuje takmer každá druhá Slovenka. Z prieskumu 365.bank vyplýva, že takmer pätina žien považuje svoju aktuálnu finančnú situáciu za zlú.

Podľa dát Eurobarometra mala pandémia koronavírusu takmer na každú druhú ženu (45 %) negatívny dosah z pohľadu jej osobného príjmu. Dokonca až 44 % Sloveniek uviedlo, že táto situácia narušila aj rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom. Podľa prieskumu 365.bank (agentúra 2muse, vzorka 1.013 ľudí nad 18 rokov, 17. – 22. 9. 202) ženy si finančné rezervy tvoria ťažšie. Na Slovensku zarábajú o pätinu menej ako muži, v dôsledku čoho je pre nich náročné si niečo usporiť. Osamelé ženy si tak napríklad nemôžu dovoliť viac investovať do vzdelávania svojich detí. 

Svoju finančnú situáciu hodnotí pozitívne 50 % mužov. Naproti tomu takto označuje svoju ekonomickú kondíciu len niečo vyše 40 % žien. Približne rovnaký počet žien hovorí o stave svojich financií ako o dostatočnom. Takmer pätina však má pocit, že z finančného hľadiska sú na tom zle. V prípade mužov takto vníma svoju situáciu len necelá šestina z nich. S tým súvisí aj schopnosť šetriť. Až tretina žien si nedokáže ušetriť nič zo svojej výplaty, ďalšia tretina si šetrí nepravidelne. Pravidelne si odkladá bokom takmer 39 % žien. U mužov si však dokáže pravidelne odkladať takmer 45 %, vôbec nešetrí len necelá štvrtina mužov. „Za alarmujúce považujeme, že viac ako 45 percent žien nemá žiadnu finančnú rezervu. V prípade akýchkoľvek nepriaznivých životných okolností sa tak môžu dostať do stavu núdze“, vysvetľuje Linda Valko Gáliková. Až tretina žien má úspory len do výšky tisíc eur. V rovnakej sume má úspory menej ako štvrtina mužov. V hodnote od tisíc do päťtisíc eur je situácia relatívne vyrovnaná. Kým v tejto skupine je 37 % žien, mužov je 34 %. A, samozrejme, v prospech mužov sa čísla preklápajú pri vyšších úsporách nad päťtisíc eur.