piatok 11. marca 2022

Upozorňujeme: Aktualizácia aplikácie VRP

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dôvodom je vypršanie platnosti certifikátu 17. marca tohto roka. Výmenu certifikátu uskutoční finančná správa 16. marca. Od tohto dátumu ale nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzia aplikácie VRP sa zmena nedotkne.

Na portáli finančnej správy je už dostupná aktualizovaná verzia bezplatnej aplikácie Pokladnica. Používatelia si musia stiahnuť novú VRP a pôvodnú odinštalovali. Finančná správa pripravila podrobný postup inštalácie aktualizovanej aplikácie, ktorý je tiež dostupný na portáli finančnej správy. V prípade otázok je nápomocné aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Od 16. marca t. r. však nebude dostupná aplikácie VRP pre mobilný operačný systém iOS. Podnikateľské subjekty môžu využiť prístup cez web (https://vrp.financnasprava.sk/#!/login) alebo novú verziu VRP v zariadeniach s operačným systémom Android. Rovnako nie je dostupná pre operačný systém iOS ani aplikácia Over doklad. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby - https://opd.financnasprava.sk/#!/check, prípadne prístupom cez operačný systém Android. Vzniknuté komplikácie sú spôsobené nedoriešenými zmluvnými vzťahmi s dodávateľom aplikácie v súvislosti s neprimerane vysokými nákladmi na prevádzku. V súčasnosti finančná správa intenzívne pracuje na vývoji novej aplikácie VRP pre všetky platformy tak, aby jej využívanie nebolo v budúcnosti závislé od externých subjektov.