pondelok 7. marca 2022

EU: Finančné opatrenia voči Rusku

Európska únia sa dohodla na vylúčení kľúčových ruských bánk zo systému SWIFT – dominantného svetového medzibankového komunikačného systému. Rozhodnutie vychádza z rozsiahlych a bezprecedentných balíkov opatrení, ktoré EÚ prijala v reakcii na akty agresie zo strany Ruska na územnú celistvosť Ukrajiny. Zakázala tiež investovanie do projektov spolufinancovaných ruským priamym investičným fondom. Zakazuje sa aj poskytovanie eurobankoviek denominovaných v eurách Rusku.

Prijaté opatrenie zabráni dotknutým bankám uskutočňovať svoje finančné transakcie na celom svete rýchlo a účinne. Dnešné rozhodnutie je výsledkom úzkej spolupráce medzinárodných partnerov EÚ, ako sú Spojené štáty a Spojené kráľovstvo. Zoznam dotknutých bánk bol uverejnený v úradnom vestníku.

Výber bánk, na ktoré sa opatrenie zameriava, je spojený s tým, že už podliehajú sankciám zo strany EÚ a iných krajín G7. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 12. marca 2022. Spoločnosť SWIFT a iní prevádzkovatelia takto budú mať krátke prechodné obdobie na uplatnenie opatrenia, čím sa zmiernia možné negatívne vplyvy na podniky a finančné trhy EÚ. V závislosti od krokov Ruska je Európska komisia pripravená v krátkom čase toto opatrenie rozšíriť na ďalšie ruské banky.