utorok 22. marca 2022

EU: Kybernetická odolnosť

Európska komisia pripravuje nový právny akt Európskej únie o kybernetickej odolnosti – European Cyber Resilience Act. Komisia plánuje jeho zverejnenie v druhej polovici tohto roka s cieľom doplniť už existujúci základný právny rámec pre kybernetickú bezpečnosť. Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 25. mája 2022 vyplnením dotazníka na stránke ec.europa.eu.

Dotazník bude čoskoro dostupný aj v slovenskom jazyku. Odpoveď je možné zaslať v slovenčine alebo v ktoromkoľvek inom úradnom jazyku EÚ. Verejnosť a zainteresované strany sa na konzultáciách môžu dozvedieť viac o budúcej legislatívnej práci a zároveň majú možnosť poskytnúť spätnú väzbu a odporúčania, ako porozumieť problematike, ktorú návrh rieši. Ich návrhy na zlepšenie kybernetickej odolnosti môžu mať vo výsledku vplyv aj na samotný právny akt.

Základný právny rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súčasnosti tvorí aktuálne platná a účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v únii (tzv. Smernica NIS) a tiež nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií (Akt o kybernetickej bezpečnosti). Stratégia kybernetickej bezpečnosti pre digitálnu dekádu z roku 2020 avizovala vytvorenie nových horizontálnych pravidiel – spoločných európskych noriem kybernetickej bezpečnosti pre pripojené produkty a súvisiace služby, ktoré budú obsahom pripravovaného právneho aktu, ktorý bude doplnením základného právneho rámca pre kybernetickú bezpečnosť na úrovni EÚ.