piatok 25. marca 2022

6G: Evolučné kontinuum

Úspešné smerovanie k 6G vyžaduje, aby bol vývoj základných technológií v súlade s vývojovým cyklom ľudského správania, spoločnosti a techniky, pretože sa navzájom ovplyvňujú a tvoria evolučné kontinuum. Vízia „automatizácia života“ (Automating Life) je preto založená na spojení cloudových, sieťových a AI (umelá inteligencia) technológií a systému hodnôt ako rovnoprávnosť, udržateľnosť a dôvera.


Pod vedením profesora Franka Fitzeka z Technickej univerzity v Drážďanoch pracuje Centrum pre hmatový internet s ľudskou interakciou (CeTI) a centrum 6G-life na tom, aby ľudia mohli v kvázi reálnom čase vstupovať do interakcie s kyberneticko-fyzickými systémami vo fyzickom alebo digitálnom svete prostredníctvom inteligentných komunikačných sietí (5G a pokročilejších). Umožnenie tohto typu interakcie podporí spravodlivý prístup do vzdialených prostredí pre ľudí rôzneho pohlavia, veku, pôvodu alebo fyzických obmedzení. Má tiež potenciál demokratizovať prístup k zručnostiam a odborným znalostiam, rovnako ako k výsledkom špičkového výskumu v oblasti udržateľnosti, bezpečnosti, odolnosti a latencie. Spojenie cloudu, sietí a umelej inteligencie zohráva u 6G kľúčovú úlohu. Zásadný význam preto majú nové koncepty distribuovaných systémov, správy dát a výpočtových prostriedkov. Katedra telekomunikačných sietí na Technickej univerzite v Berlíne pod vedením profesora Falka Dresslera  vyvíja nové riešenia pre budúce virtuálne edge computing, strojové učenie a siete a distribuovanú správu dát v ére 6G.

Akademické granty uľahčia výskum v rámci projektu automatizácie života v zhode s iniciatívou Digital Equity Grid Innovation (TETRA), ktorú spoločnosť VMware iniciovala v spolupráci s medzinárodnou organizáciou IEEE FNI a kanadskou Mitacs. „Toto evolučné kontinuum – teda to, ako sa ľudia menia, technológie vyvíjajú a spoločnosť reaguje – je spôsob, akým VMware smeruje k 6G – podporou technológií zameraných na ľudské potreby, ktoré napríklad skvalitňujú a zachraňujú životy, ale čo je dôležitejšie, umožňujú ľuďom rásť s technológiami as ich pomocou tak, ako si želajú – nie tak, ako im to technológie diktujú“, dodal Kaniz Mahdi.