streda 23. marca 2022

Aktuálne: Priemerne 2 - 4 bezpečnostné aplikácie

Podľa prieskumu GFI Software medzi partnermi spoločnosti v ČR a na Slovensku (február 2022) za posledný rok lokálne firmy posilnili svoju IT bezpečnosť najviac v oblastiach firewallu / VPN sietí, ochrany emailov a softvérovej zraniteľnosti. Respondenti, ktorí dodávajú riešenia hlavne do segmentu malých a stredných firiem (SMB), uviedli, že ich zákazníci najčastejšie prevádzkujú 2 až 4 bezpečnostné aplikácie. 

Prevažuje stále záujem o perpetuálne licencie, hoci je už vidieť zreteľný posun k modelu predplatného a cloudových služieb. Hlavným dôvodom preferencie perpetuálneho modelu je úspora nákladov na softvér, zásadnou nevýhodou sú potom z dlhodobého hľadiska chýbajúce aktualizácie a postupná zastaranosť systémov.

Zaujímavé zistenia z prieskumu:
  • Firmy sa v poslednom roku najčastejšie posilňovali o riešenia firewallu/VPN (35,2 %), ochrany emailov (24,5 %), patch managementu (15,7 %) a správy hesiel (15,7 %).
  • 79 % SMB firiem využíva v priemere 2 - 4 samostatné aplikácie IT bezpečnosti, jedinú používa 16 % a 5 - 8 riešení 5 %.
  • Perpetuálne softvérové licencie preferuje 59,8 % firiem, model predplatného využíva 23,5 % a cloudové služby 13,7 % firiem. Zostávajúce 3 % preferujú open source.
  • Faxovanie využíva necelých 7 % podnikov, hlavne väčších organizácií, a to výhradne iba formou digitálneho faxovania či faxovania ako služby.
„České a slovenské spoločnosti reagujú na nové hrozby posilňovaním ochrany svojich kľúčových infraštruktúr. Avšak prieskum tiež ukázal, že sa stále veľká časť firiem spolieha na riešenia bez kontinuálnej údržby, čo môže byť pomerne nebezpečné v situácii, kedy nové riziká vznikajú veľmi rýchlo a vyžadujú aktualizáciu bezpečnostných nástrojov“, upozornila Marie Baranová.