streda 23. marca 2022

On-line: Kalkulačka RPMN

Kalkulačku na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), pomocou ktorej si môžete prepočítať celkové náklady spojené s poskytnutím úveru, zverejnila na internete Národná banka Slovenska. Reaguje tak na skúsenosti z praxe, podľa ktorých postup pri výpočte RPMN sprevádza množstvo nejasností pri interpretácii zákonných pravidiel.

Kalkulačka na rpmn.nbs.sk zahŕňa prepočet RPMN pre bezúčelové aj viazané spotrebiteľské úvery. Možno ju použiť na kontrolný prepočet RPMN pre úverové zmluvy uzatvorené po 1. januári 2022. Do kalkulačky sa zadávajú výlučne údaje dohodnuté v úverovej zmluve a v dokumentoch, ktoré sú súčasťou zmluvy. Správny výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) je dôležitou informáciou pri rozhodovaní o poskytnutí úveru. RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru, a preto je kľúčovým ukazovateľom na porovnanie výhodnosti ponúkaných úverov. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj poplatky, ktoré súvisia s úverom, napr. poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru (ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku). Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší.

Ak je RPMN vypočítané nesprávne v neprospech spotrebiteľa, a takto je mu oznámené pri poskytnutí úveru zo strany banky alebo nebankového veriteľa, tak sa úver považuje za bezúročný a bezodplatný. Ak má teda spotrebiteľ v zmluve uvedené RPMN nižšie, než by malo byť, má povinnosť vrátiť len požičanú istinu a nemusí platiť úroky ani poplatky. Regulácia je na to, aby spotrebitelia neboli klamaní, že majú lacnejší úver, ako je v skutočnosti. Toto pravidlo jednak motivuje k očakávanej obozretnosti zo strany slušných poskytovateľov úverov, aby RPMN vypočítali správne, na druhej strane môže zvýšiť záujem spotrebiteľov overiť si, či neboli pri RPMN oklamaní. Ak sa tieto strany stretnú pred súdom pri spore o zaplatenie pohľadávky z úveru, je základným záujmom súdu overiť správnosť výpočtu RPMN.

RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom na porovnanie výhodnosti úverov. Okrem úrokovej miery zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom, napr. poplatok za vybavenie účtu alebo za poistenie úveru, ak je podmienkou na získanie úveru za výhodnejších podmienok. Všetky náklady sú prepočítané na jeden kalendárny rok, takže RPMN ukazuje, koľko zaplatíte navyše oproti požičanej sume priemerne za rok, ak si úver zoberiete.