piatok 25. marca 2022

EU: Riešenia energetickej krízy

V Európskom parlamente prebehla diskusia so zástupcami Európskej komisie a Rady o plánoch na zavedenie spoločných európskych opatrení pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu. V úvode rozpravy boli predstavené najnovšie návrhy exekutívy EÚ, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť dodávok plynu na nasledujúcu zimu, zmierniť dosah rastu cien energií na domácnosti a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov. 

Hoci Európania momentálne nečelia bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti dodávok ropy a plynu, väčšina europoslancov podporila rýchlejšie zavádzanie využívania obnoviteľných zdrojov v snahe zvýšiť nezávislosť Európy od ruských fosílnych palív. Niektorí vyzvali členské štáty EÚ na zníženie zdaňovania energií a požadovali oddelenie cien elektriny a plynu. Iní sa zamerali na dôsledky špekulácii na trhu s energiami, zdôraznili potrebu znižovania spotreby a navrhli dodatočné zdanenie energetických spoločností, ktoré profitovali na rastúcich cenách.

Európska komisia tento týždeň predložila nový legislatívny návrh, ktorý by mal pred budúcou zimou zaistiť naplnenie podzemných zásobníkov plynu aspoň na 80 % a v nasledujúcich rokoch až na 90 % ich kapacity. Zverejnila tež oznámenie, v ktorom vymenúva možnosti intervencie na trhu na európskej aj vnútroštátnej úrovni a popisuje ich výhody a nevýhody. Exekutíva EÚ v nadväznosti na ruskú inváziu na Ukrajinu načrtla ešte 8. marca plán na zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív, počnúc plynom, v dostatočnom predstihu pred rokom 2030. REpowerEU navrhuje viacero opatrení, ktoré reagujú na rastúce ceny energií v Európe a ktoré by zároveň mali zaistiť doplnenie zásob plynu na ďalšiu zimu.