streda 23. marca 2022

SR: Najväčšie záväzky majú Bratislavčania

Priemerný dlh slovenských dlžníkov so záväzkami po splatnosti sa mierne zvýšil. Zatiaľčo v roku 2020 išlo priemerne o 2.500 eur, v minulom roku sa priemerná výška záväzku slovenských dlžníkov zvýšila na necelých 2.700 eur. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch majú dlhy skôr muži (58 % dlžníkov), ktorí majú tiež trochu vyššie záväzky (v priemere takmer 3.000 eur). 

Podľa analýzy spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) najviac Slovákov s dlhmi po splatnosti pochádza z Košického kraja - 17 % slovenských dlžníkov s priemerným dlhom 2.400 eur. Nasleduje Nitriansky kraj so 16 % dlžníkov a priemerným dlhom 2.400 eur. Z Bratislavského kraja pochádza síce len 9 % dlžníkov, ale ich priemerný dlh po splatnosti je zároveň najvyšší – vyše 3.200 eur. Najmenej dlžníkov so záväzkami po splatnosti má Žilinský kraj (viac než 8 %) s priemerným dlhom 2.600 eur. „Z pohľadu vytvárania úspor a schopnosti splácať záväzky posledné dva roky stále považujeme za neštandardné. V minulom roku sa síce neopakoval taký rýchly rast úspor domácností ako v roku 2020, ľudia však naďalej viac zvažovali, či budú schopní platiť najnutnejšie výdavky, či budú mať prostriedky na pokrytie záväzkov vzniknutých zo spotrebiteľských úverov a viac si vytvárali finančné rezervy. Z našej analýzy opäť vyplynulo pozitívne zistenie, že je relatívne nízky podiel dlžníkov s dlhmi po splatnosti v najmladšej a naopak v najstaršej vekovej kategórii“, hovorí Jaroslava Palendalová.

Slováci majú finančné záväzky po splatnosti predovšetkým v produktívnom veku. Takmer 26 % slovenských dlžníkov je vo veku 35 až 54 rokov a ich priemerný dlh je 2.700 eur. Len necelé 1 % dlžníkov spadá do vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Viac než 13 % dlžníkov je starších ako 65 rokov a priemerne dlžia takmer 1.700 eur. „Takmer polovica dlžníkov svoje záväzky zatiaľ ani nezačala splácať. Aj keď dlžník z nejakého dôvodu nemôže aktuálne splácať, je nutné, aby kontaktoval veriteľov, vysvetlil im situáciu a spoločne našli postup, ako takúto situáciu riešiť. Súčasne opakovane narážame na kumuláciu dlhov, takmer každý desiaty dlžník má viac než jeden dlh po splatnosti. V tomto roku už možno s istotou počítať so zdražovaním energií a v podstate všetkých nákladov na domácnosť. Ak sú ľudia už teraz v situácii, keď nezvládajú splácať svoje záväzky, mali by začať premýšľať, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie“, dodáva Jaroslava Palendalová.