piatok 22. apríla 2022

Home - office: Work - life balance

Práca z domu si nás získala - až 52 % ľudí, ktorí majú možnosť pracovať z domu, ju využíva štyri až päťkrát do týždňa. Zmena spoločenskej situácie v posledných dvoch rokoch sa postarala o rast dopytu po špeciálne vyhradených miestach určených na prácu – či ide o hybridný pracovný model (kombinácia práce z domu a z kancelárie) alebo o trvalý home - office. 

Spoločnosť VELUX sa podieľala na globálnom prieskume 15.504 respondentov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Belgicka, Holandska, Spojeného kráľovstva, Írska, Dánska, Švédska, Francúzska, Španielska, Talianska, Českej republiky, Poľska, USA a Austrálie. Podľa svetovej štúdie Skúsenosť s prácou z domu, 2021 / The Work from Home Experience, 2021 sa väčšina respondentov domnieva, že ich súčasné časové rozdelenie práce medzi kanceláriou a domovom je buď dobre vyvážené, alebo by dokonca chceli pracovať z domu častejšie kvôli profesionálnym výhodám home office:
  • 56 % respondentov cíti, že šetrí čas dochádzania do práce,
  • 47 % šetrí peniaze za stravu, oblečenie a dopravu,
  • 47 % uviedlo, že vďaka práci z domu sú ich pracovné dni flexibilnejšie.
Pokiaľ ide o osobnú stránku, tak:
  • 75 % respondentov súhlasilo s tým, že práca z domu im dáva pocit väčšej slobody,
  • 70 % uviedlo, že vďaka nej majú viac voľného času
  • a 70 % súhlasilo, že zlepšuje celkovú kvalitu ich života.
Práca z domu a hybridné pracovné riešenia s nami z dlhodobého hľadiska s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú. My však môžeme už teraz vidieť ich vplyv na každú časť nášho života, vrátane spôsobu, akým navrhujeme, zariaďujeme a vylepšujeme naše domovy. Nachádzame sa v období, kedy trávime v interiéroch najviac času a pracovné podmienky sú preto prioritou. Respondentom preto záleží aj na:
  • dennom svetle, o ktorom 6 z 10 ( 59 %) respondentov uviedlo, že je pre nich veľmi alebo mimoriadne dôležité,
  • na čerstvom vzduchu (56 %)
  • a izbovej teplote (58 %).
A aj napriek tomu, je len 49 % spokojných s množstvom denného svetla vo svojom súčasnom pracovnom priestore. Vyhradené pracovné miesto napomáha sústredeniu sa, motivácii a dobrým pracovným výkonom. Tomu môže pomôcť aj väčšie množstvo denného svetla, čerstvého vzduchu a jeho oddelenie od ďalších častí domova. Okrem vyhradenia osobitného miesta na prácu existuje veľa vylepšení, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu dokonalého home-office prostredia:  nový nábytok alebo zariadenie, maľovanie, ale tiež inštalácia alebo výmena strešných okien.

Práca z domu bola najväčším trendom v priebehu posledných pár rokov a ako ukazujú dáta, ostane v našich životoch. Trend, ktorého cieľom je prispôsobiť naše domovy pre prácu, nájsť work - life balance a zároveň pracovať produktívne a efektívne, však práve teraz začína. Keďže najbližšie roky pravdepodobne strávime pracujúc z domu, je v našom najlepšom záujme venovať zdravý a motivujúci priestor v našom dome práci.