utorok 19. apríla 2022

SR: Dopady zdražovania

Polovica Slovákov kupuje lacnejšie potraviny, tretina už má problém so splácaním účtov. Obyvatelia vnímajú väčší stres tak u seba ako aj vo svojom okolí. Z prieskumov Slovenského národného panela zo začiatku apríla 2022 medzi obyvateľmi Slovenska vyplýva, že takmer všetci zaznamenali zdražovanie potravín a pohonných hmôt. Viac ako polovica ľudí si všimla aj zvýšenie cien v platbách za účty za domácnosť a drogérie, takmer polovica aj za služby ako kaderníctvo, kozmetika a reštaurácie. Tretia ľudí zaznamenala nárast cien oblečenia.

Zvýšenie cien ovplyvnilo výber potravín, ktoré obyvatelia všetkých vekových kategórií pravidelne nakupujú. Polovica Slovákov sa kvôli zdražovaniu rozhodla kupovať lacnejšie potraviny a 38 % Slovákov sa rozhodlo nakupovať menšie množstvo potravín. Pokleslo aj využívanie stravovacích služieb, takmer štvrtina respondentov uviedla, že menej využíva reštauračné služby a 28 % obyvateľov uviedlo, že viac varia doma. Z ľudí, ktorí dokážu ušetriť, viac ako štvrtina tvrdí, že v poslednej dobe šetrí menej. Tretina respondentov uviedla, že mali v poslednej dobe problém so splácaním niektorých účtov. „Pravdou ostáva, že 67 % obyvateľov Slovenskej republiky uviedlo, že nemajú problém s financiami a splácaním účtov. Zdá sa, že na základe toho sa rozhodli zatiaľ nerobiť veľké zmeny, pokiaľ ide o zvýšenie svojho životného štandardu a nehľadali cesty, ako zvýšiť svoj príjem, aj keď zaznamenali zdražovanie. To sa môže časom meniť“, komentuje Zdenko Ružbacký.

Podľa výsledkov sa totiž zdá, že Slováci zatiaľ nemajú veľké plány, čo sa týka zvýšenia svojho životného štandardu – 65 % z nich nezareagovalo snahou zvýšiť svoj príjem. Necelých 20 % respondentov si našlo brigádu, no boli to najmä mladí ľudia vo veku 15-24 rokov. A 60 % Slovákov ani do budúcna neplánuje zvyšovať si príjem kvôli zdražovaniu, ale veľká časť z nich nejaké zmeny vo svojom živote plánuje urobiť. „Uvidíme, či sa plány zmenia na realitu, ale dnes si takmer pätina Slovákov plánuje nájsť brigádu, pätina odísť z práce kvôli vyššiemu platu, 16 % chce požiadať o pôžičku v banke, a zhruba rovnaká časť požiadať o zvýšenie platu. Týka sa to vo väčšej miere žien“, dodáva Ružbacký.

Zdražovanie malo vplyv na psychickú pohodu obyvateľov Slovenska, mnoho z nich uviedlo, že sa zdražovanie odráža na ich psychickom stave - 43 % z nich cíti väčší stres, a vo väčšej miere sú to ženy než muži, u všetkých vekových kategórií. Tretina respondentov uviedla, že na ich psychický stav sa nezmenil, ale vnímajú, že sa to odrazilo na psychickom stave ľudí v ich okolí. Ďalšie výsledky: 40 % Slovákov, ktorí majú auto, sa rozhodli používať ho menej, viac chodiť pešo, využívať verejnú dopravu alebo bicykel. Avšak 60 % Slovákov, ktorí majú auto, ním cestuje stále rovnako. Takmer polovica Slovákov, ktorí chodia na dovolenku, v nej urobila zmeny. Štvrtina si vybrala lacnejší variant dovolenky a 21 % ju úplne zrušilo.