utorok 19. apríla 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy vo februári 2022

Medziročne mzdy na Slovensku vo februári 2022 rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, v niektorých však pomalšie než inflácia. Najdynamickejšie sa dvihli v ubytovaní (o viac ako štvrtinu) a v predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode. Viac osôb ako pred rokom pracovalo vo všetkých odvetviach s výnimkou predaja a opráv motorových vozidiel.

Zamestnanosť vo februári 2022 podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne vzrástla v 9 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Vysoký rast bol zaznamenaný najmä v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, v ubytovaní o 5,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,1 %. Mierne sa zvýšila v doprave a skladovaní o 1,4 %, v stavebníctve a maloobchode zhodne o 1,1 %. Rast zamestnanosti nepresiahol 1 % vo veľkoobchode (o 0,5 %), ako aj v priemysle (o 0,2 %), ktorý zamestnáva najviac osôb spomedzi sledovaných odvetví. Pokles bol zaznamenaný len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %.

Priemerná mesačná mzda vo februári 2022 v medziročnom porovnaní nominálne vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných činnostiach. Najvýraznejšie v ubytovaní viac ako o štvrtinu (o 26,7 % dosiahla úroveň 821 eur) a dvojciferný rast bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel (o 14,3 % na 1.158 eur), v maloobchode o 12,2 % (899 eur), aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,4 % (588 eur). Vysoký rast bol zaznamenaný aj v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie mzdy v SR, v informačných a komunikačných činnostiach o 9,9 % (2.137 eur). O niečo nižší rast o 6,3 % (1.214 eur) bol v priemysle, ktorý zamestnáva najviac ľudí v SR. Aj vo februári efekt zvýšenia miezd eliminovala vyššia inflácia, pokračovalo otváranie nožníc medzi nominálnou a reálnou mzdou. Priemerná mesačná mzda reálne vzrástla v 6 z 10 sledovaných odvetví, v 4 odvetviach vykázala medziročný pokles. Reálna mzda klesla najviac v doprave o 4,1 %, vo vybraných trhových službách o 3,8 %, v stavebníctve o 3,7 % a v priemysle o 2,5 %.

V súhrne za dva mesiace roku 2022 v porovnaním s rovnakým obdobím roku 2021 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 5,8 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3 %. Vo väčšine ostatných sledovaných odvetví rast zamestnanosti nepresiahol úroveň 1 %. Úbytok zamestnancov medziročne nastal v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 %. Nominálna mesačná mzda sa medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 26 % (818 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 3,7 % (1.174 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda ešte reálne vzrástla v 6 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,9 %). Pokles reálnej mzdy nastal vo vybraných trhových službách o 4,6 %, stavebníctve o 2,8 %, doprave o 2 % a v priemysle o 1,4 %.