streda 20. apríla 2022

EU: Prínosy kryptoregulácie

Pri obchodovaní s kryptoaktívami sa na ľudí nevzťahujú pravidlá Európskej únie o ochrane spotrebiteľa a často nie sú dobre informovaní o rizikách, v dôsledku ktorých môžu prísť o peniaze. Rozšírené používanie kryptoaktív bez regulácie môže viesť k finančnej nestabilite, manipulácii s trhmi aj finančnej trestnej činnosti. V dôsledku vojny na Ukrajine krajiny EÚ obmedzili obchodovanie s kryptoaktívami na použitie v Rusku alebo s ruskými subjektami.

Európska únia pracuje na nových pravidlách Trhy s kryptoaktívami (MiCA) s cieľom zvýšiť potenciál kryptoaktív a obmedziť vyplývajúce hrozby. Poslanci Európskeho parlamentu preskúmali a zmenili návrh Európskej komisie a v marci 2022 sa rozhodli začať rokovania o konečnej forme nových pravidiel s členskými krajinami v Rade. Týkajú sa transparentnosti, zverejňovania informácií, povoľovania a dohľadu nad transakciami. Europoslanci chcú, aby na vydávanie niektorých tokenov dohliadal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre bankovníctvo. Podniky obchodujúce s kryptoaktívami budú musieť lepšie informovať spotrebiteľov o rizikách, nákladoch a poplatkoch. Reguláciou verejných ponúk kryptoaktív by pravidlá zabezpečili finančnú stabilitu, zatiaľčo ďalšie opatrenia by riešili manipuláciu s trhom, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné trestné činnosti.

Technológia kryptomien využíva obrovské množstvo elektrickej energie, čo má za následok významný dopad na životné prostredie. Podľa odhadov sa spotreba energie bitcoinu rovná spotrebe energie malej krajiny. S cieľom znížiť vysokú uhlíkovú stopu kryptomien europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby pripravila nové pravidlá, ktoré by do systému klasifikácie udržateľných činností zahrnuli všetky činnosti súvisiace s ťažbou kryptoaktív, významne prispievajúcim ku klimatickým zmenám.