streda 20. apríla 2022

SR: Ceny elektriny a zemného plynu v roku 2023

Trhové ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií. Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví regulované ceny elektriny a plynu v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla až o vyše 40 %. Zlacnená elektrina z Memoranda so Slovenskými elektrárňami môže minimalizovať dopady trhových cien pre domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.

Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien elektriny a plynu budú regulované ceny pre zraniteľných odberateľov výrazne vyššie ako v súčasnosti. Priemerná trhová cena elektriny s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 148 Eur/MWh, čo je cca 2,4 násobok oproti trhovej cene elektriny, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena elektriny ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup elektriny pre regulovaných odberateľov na budúci rok je júl až september 2022. Trhové ceny elektriny majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup elektriny na dodávku, straty v elektrizačných sústavách, a prevádzku systému, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny elektriny na rok 2023 mohli vzrásť o viac ako 80 %. Implementácia nedávno uzatvoreného Memoranda so Slovenskými elektrárňami má za cieľ minimalizovať vplyv trhových cien a stabilizovať regulované ceny elektriny pre cieľové skupiny odberateľov pre nasledujúce dva roky.

Priemerná trhová cena plynu s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 61,7 Eur/MWh, čo je 2,7 násobok oproti trhovej cene plynu, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena plynu ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup plynu pre regulovaných odberateľov na budúci rok potrvá až do septembra 2022 a cena plynu veľmi intenzívne reaguje na otázky okolo dodávok ruského plynu do EÚ. Trhové ceny plynu majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup plynu na dodávku a na straty v plynárenských sieťach, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny plynu na budúci rok mohli vzrásť aj o viac ako 100 %. Tento vývoj ovplyvní aj regulované ceny plynu pre bytové kotolne a ďalších regulovaných odberateľov, ktorí majú možnosť si zvoliť dodávku plynu za regulované ceny od roku 2023.

Ceny zemného plynu ako dominantného paliva pre výrobu tepla v SR (viac ako 50 %) prirodzene ovplyvnia aj regulované ceny tepla vyrobeného a dodaného v systémoch centrálneho zásobovania tepla (CZT). Odhadovaný dopad na priemernú regulovanú cenu tepla vyrobeného zo zemného plynu v roku 2023 je v rozpätí 40 – 50 % oproti súčasnosti, avšak dopady v konkrétnej lokalite budú veľmi rôznorodé v závislosti od palivového mixu, súčasných nákupných cien palív, objemov dodaného tepla, a pod. Popri náraste trhových cien plynu úrad eviduje aj nárast cien iných palív používaných v CZT, napr. biomasy.