štvrtok 21. apríla 2022

Upozorňujeme: Nebezpečné utierky aj sprchové gély

V Európskej únii nahlásili kontrolné orgány v Nórsku a vo Francúzsku do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ďalšie nebezpečné výrobky. Ponúkať sa môžu aj na internete.

Čistiace utierky Oasis bedbath, Unperfumed (typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595,109422) zo Spojeného kráľovstva, ponúkané cez internet: www.oasis.no, predstavujú mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený výskyt nepovoleného patogénneho mikroorganizmu - Pseudomonas aeruginosa.  Môžu tak spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným systémom.

V sprchovým gélom Gel Douche Pomme d'Amour OUD DUBAI EL Saphir analýza zistila prekročené množstvo konzervačnej látky Methylisothiazolinone v koncentrácii (0,00245 %),. Prekročená povolená koncentrácia tejto konzervačnej látky môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu u citlivých osôb. Ďalej vo výrobkoch bola zistená prítomnosť látok - Chlorphenesin a Phenoxyethanol, ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek. Na výrobkoch s vôňou (bubble gum, tahara, vanilla, coconut) neboli uvedené ani niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby, výrobná dávka, zoznam zložiek).