štvrtok 21. apríla 2022

SR: Dohoda mobilných operátorov

Vyše 8 rokov trvajúci nevyhovujúci stav rozdelenia frekvencií na Slovensku sa podarilo vďaka úspešným, aj keď nie jednoduchým, rokovaniam odstrániť a napokon došlo medzi operátormi Orange, Slovak Telekom, O2 Slovensko a SWAN k dohode. Už v druhom kvartáli roku 2022 tak budú mať operátori rovnaké frekvenčné prídely a navyše usporiadané do súvislých blokov. 

Pre verejnosť to znamená skvalitnenie služieb v podobe vytvorenia podmienok pre čo najefektívnejšie využívanie frekvencií, pre zavádzanie ďalších nových technológií, služieb a pre maximálnu podporu hospodárskej súťaže. Kým doteraz mali operátori prídely vo frekvenčnom spektre roztrúsené, touto dohodou sa frekvencie preusporiadajú tak, aby každý z nich mal svoj súvislý blok. Blok bude mať šírku u každého operátora na troch štvrtinách Slovenska 20 Mhz a na jednej štvrtine 15 MHz. 

Za potrebou preusporiadania je zmena využitia daného spektra v pásme 1800MHz. V minulosti sa totiž využívalo na hlasové služby, ktoré vyžadovali len 0,2 MHz-ové súvislé kanály, no dnes prevažujú služby dátové, ktoré už vyžadujú súvislé spektrum, ktorého šírka musí byť násobkom 5 MHz.