piatok 22. apríla 2022

Upozorňujeme: AXE Capital Group SE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na svojom webe na spoločnosť AXE Capital Group SE, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom internetových stránok instagram.com/axe.capital.group/ a facebook.com/AxeCapitalGroup/. Spoločnosť má sídlo na Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto.

Činnosť uvedenej spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS. Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto spoločnosti nie sú kryté Fondom ochrany vkladov ani Garančným fondom investícií.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť priamo na internetovej stránke NBS.