štvrtok 19. mája 2022

EU: Partnerstvá pre regionálne inovácie

V rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie bolo vybraných 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty. Budú si vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík ako aj na prepájanie regionálnych a vnútroštátnych programov s iniciatívami EÚ v záujme dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie. Partnerstvá prispejú k novému Programu inovácií pre Európu, v ktorom inovácie prepájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.

Výzva prilákala rozmanitých zástupcov: počnúc členskými štátmi, ktoré sa zapájajú na vnútroštátnej úrovni, napríklad Slovensko, až po širokú škálu regiónov EÚ, akými sú Andalúzia, Azory, Hauts-de-France, Pohjanmaa, Podkarpatské vojvodstvo, Severný Aegean, Emilia Romagna a mnohé ďalšie. Výzva takisto odštartovala proces spolupráce a tvorby sietí zdola nahor, ktorý už teraz spája účastníkov v rámci viacregionálnych sietí. Patrí sem napríklad región Baltského mora, nástroj pre bioregióny (Bioregions Facility) a rozšírené konzorcium Mestá 4.0 (Leuven, Bologna, Turku), do ktorého sú zapojené aj Eindhoven (NL), Espoo (FI) a Cluj-Napoca (RO).

Účastníci pilotného projektu získajú prvé skúsenosti s novými Partnerstvami pre regionálne inovácie na základe Príručky Partnerstiev pre regionálne inovácie – počiatočného usmerňujúceho dokumentu, ktorý uverejnilo Spoločné výskumné centrum. V tejto príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a mechanizmov riadenia na zlepšenie koordinácie regionálnych, vnútroštátnych a únijných inovačných politík, ktoré sú zamerané na realizáciu zelenej a digitálnej transformácie v Európe a riešenie rozdielov v oblasti inovácií v EÚ. Základným prvkom navrhovaného prístupu je zavedenie miestnych misií na koordináciu činností v rámci premyslenej cielenej logiky, čo umožní využívať rozsiahle kombinácie politík zameraných na inovácie na úrovni systému. Počas pilotnej akcie budú účastníci testovať tieto politické nástroje a zároveň spoločne vytvárať prevádzkové usmernenia. Príručka a pilotná akcia budú takisto propagovať osvedčené postupy, uľahčovať učenie sa prostredníctvom experimentovania a podporovať verejnú správu a širší ekosystém. Pilotná akcia nebude mať vplyv na súčasný proces programovania fondov na roky 2021 – 2027.