piatok 20. mája 2022

Trend: Digitálne skúsenosti zamestnancov

Štúdia Optimizing Digital Employee Experience for Anywhere Work (Optimalizácia digitálnych skúseností zamestnancov pre prácu odkiaľkoľvek), ktorú na objednávku VMware spracovala spoločnosť Forrester Consulting zistila, že digitálne skúsenosti zamestnancov (DEX) sú kritickou súčasťou dnešných hybridných modelov práce a že vynikajúce zamestnanecká skúsenosť stojí na štyroch previazaných pilieroch - poskytovanie zodpovedajúcich prostriedkov, meranie spokojnosti, analýze a náprave.

Urýchlenie investícií a zavádzanie DEX má zásadný význam v súvislosti s riešením problematiky hybridného pracoviska. Podľa 75 % respondentov digitálna zamestnanecká skúsenosť od začiatku pandémie nadobudla na dôležitosti či sa dokonca stala najvyššou prioritou. Na otázku ohľadom hlavných obchodných priorít, ktoré motivujú zlepšiť DEX, uviedlo 80 % respondentov zvýšenie produktivity zamestnancov. Až 75 % dúfa, že riešenie DEX môže zlepšiť celkovú zamestnaneckú skúsenosť a posilniť ich lojalitu. „V hybridnom pracovnom prostredí podniky kladú dôraz na digitálnu skúsenosť zamestnancov ako zásadnú investíciu. Digitálna zamestnanecká skúsenosť umožňuje pracovníkom a IT tímom pozitívne prispievať a odvádzať čo najlepšiu prácu. Bezproblémovou digitálnou skúsenosťou sa podniky zamerané na nábor a udržanie špičkových pracovníkov odlišujú od konkurencie,“ tvrdí Shankar Iyer.

Investície do riešenia DEX stále rastú v súvislosti so snahou podnikov zvyšovať spokojnosť zamestnancov. Iba 25 % respondentov uviedlo, že má už zavedené komplexné riešenie DEX, ale väčšina (takmer 60 %) očakáva, že ho zavedie do 24 mesiacov. Okrem toho 84 % respondentov uvádza, že ich rozpočet na riešenie DEX vzrastie v najbližších troch rokoch na 11-25 % ich celkového rozpočtu na IT, čo dokazuje dôležitosť nájdenia komplexného riešenia, ktoré bude podporovať potreby všetkých zamestnancov. V súčasnej dobe dve tretiny respondentov využívajú troch alebo viacerých dodávateľov pre svoje potreby DEX. Využitie viacerých dodávateľov môže znásobiť problémy spojené s integráciou DEX tým, že bráni analýze základných príčin a sťažuje posudzovanie návratnosti investícií. Preto je na zlepšenie digitálnej užívateľskej skúsenosti nevyhnutný holistický prístup. Dve tretiny respondentov uprednostňujú komplexné riešenia DEX, ktoré úspešne poskytujú prostriedky, monitorovanie, analýzu a možnosti nápravy.