štvrtok 19. mája 2022

On-line: Práca a platy na Slovensku

V tomto roku bolo na portáli Profesia.sk zverejnených už vyše 136 tisíc pracovných príležitostí, z nich viac než tretinu (38%) tvorili ponuky v Bratislavskom kraji. V Banskobystrickom kraji a Prešovskom kraji zamestnávatelia inzerujú len približne 5 % ponúk. Aj rozdiely v zverejnených platoch sú markantné, vyššie minimálne platy v Bratislave núkajú kandidátom na viacerých pozíciách.

Na Slovenských je aktuálne voľných vyše 22 tisíc pracovných miest, najviac v Bratislavskom kraji. Kým v hlavnom meste a okolí je pre uchádzačov o zamestnanie k dispozícii cez 8.400 miest, inde je ponuka nižšia. V Trnavskom kraji, ktorý je na základe celkového počtu otvorených ponúk na druhom mieste za Bratislavou, je takýchto inzerátov 2.200. V Prešovskom regióne si záujemcovia môžu vyberať už len z 1.030 pracovných príležitostí. Najviac reakcií pritom pracovný portál zaznamenáva na ponuky zverejnené pre Košický kraj, kde na jednu ponuku reflektujú v priemere asi 20 záujemcovia. Najmenej kandidátov, menej než 9, reaguje v Trenčianskom kraji.

Priemerná mzda, ktorú firmy v tomto roku uverejňovali do ponúk na Profesia.sk, predstavovala 1.454 eur v hrubom. Oproti priemeru z predchádzajúceho roku je to o 104 eur viac. Priemerný plat v ponukách práce v Bratislavskom kraji predstavoval hrubú mzdu 1.418 eur. Najvyššia priemerná základná mzda sa však nachádza v pracovných ponukách, v ktorých hľadajú zamestnancov do zahraničia či na diaľku, a je na úrovni 1.980 eur. V Prahe je tohtoročná priemerná ponúkaná mzda 1.772 eur. Vyšší inzerovaný mesačný plat než v Bratislave však nájdeme aj vo väčšine českých krajov. Na západnom Slovensku sú ponúkané zárobky väčšinou vyššie, najnižšie sú v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Platí pritom, že pri pracovných ponukách v zahraničí či na diaľku sú uvádzané spravidla najlepšie platové podmienky zo všetkých skúmaných regiónov. Kým napríklad na pozíciu predavač zamestnávatelia v Bratislavskom kraji ponúkajú priemernú základnú mzdu vo výške 885 eur, v Banskobystrickom kraji je to 821 eur. Najvyššiu minimálnu mzdu ponúkajú zamestnávatelia uchádzačom, ktorí zareagujú na inzerát ponúkajúci voľné pracovné miesto riaditeľa IT, a to 3.921 eur. Ďaleko lepšiu ponuku ako je slovenský priemer získa aj kandidát uchádzajúci sa o miesto generálneho riaditeľa/riaditeľky, country manažéra/manažérky, výrobného riaditeľa/riaditeľky, IT architekta/architektky či technického riaditeľa/riaditeľky.

Dáta z Eurostatu, aj keď z roku 2020, naznačujú jednoznačne – ešte máme čo doháňať. Kým v tomto pandemickom roku bol mediánovo vyrovnaný čistý príjem občana SR v produktívnom veku 746 eur, v Rakúsku zarobil pracujúci v priemere v čistom 2.377 eur, v Nemecku 2.262 eur. Menej ako Slováci zarobili v roku 2020 v priemere Maďari aj Poliaci.