pondelok 16. mája 2022

Aktuálne: Rekordná inflácia

Inflácia ná Slovensku medziročne rastie už pätnásty mesiac za sebou a je najvyššia od júna 2000 najmä vplyvom rastu cien potravín, palív a účtov za energie. Pri aprílovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 11,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 11,1 % a čistá inflácia hodnotu 10,2 %. Medzimesačný rast cien 1,5 % bol síce pomalší ako počas marca, z dlhodobého hľadiska však patrí k vyšším. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,7 % a čistá inflácia hodnotu 1,5 %.

Medzimesačne rástli najmä ceny potravín o 2,6 %. Najvýraznejšie ceny mäsa o 5,6 %, chleba a obilnín o 2,3 % a mlieka, syrov, vajec o 2 %. V porovnaní s vývojom v predošlých mesiacoch spomalil rast cien zeleniny na 2,9 %, naopak, rýchlejšie rástli ceny olejov a tukov o 3,3 % (z toho maslo o 3,5 %). Klesli iba ceny ovocia o 0,9 %. V odbore bývanie a energie medzimesačne vzrástlo najmä imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,3 %, vyššie ceny sa udržali aj za rôzne služby týkajúce sa obydlia. Z energií rástli hlavne ceny za pevné palivá o 1,4 %. Z odboru dopravy sa na celkovom raste cien podpísali najmä drahšie pohonné hmoty o 3,5 %, nákup dopravných prostriedkov o 1 %. Vzrástli tiež aj ceny v reštauráciách a kaviarňach, osobnej starostlivosti či poistenia.

Medziročná hodnota inflácie vzrástla v apríli 2022 na 11,8 %. Ceny potravín boli drahšie o 14,3 %, ceny chleba a obilnín o 16,4 %, olejov a tukov o 29,8 %, zeleniny o 26,2 %, mlieko, syry a vajcia o 13 %, mäso o 12 %. Pri nealkoholických nápojoch vzrástli ceny za kávu, čaj a kakao aj za minerálne vody, nealko a šťavy. Náklady na bývanie vzrástli o 15,7 %. Medziročný rast sa zvýšil tak pri imputovanom nájomnom (o 19,7 %), tak aj pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy obydlia o 19,2 %). Domácnosti si k tomu priplatili aj za tepelnú energiu a pevné palivá. Pohonné hmoty mali medziročne vyššie ceny o 31,2 %. V porovnaní s aprílom 2021 sme si priplatili aj za stravovanie v reštauráciách a kaviarňach o 11,7 %, náklady na osobnú starostlivosť o 8,7 %, za ambulantné služby 7,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 1,5 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 1,4 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 11,7 %, za domácnosti dôchodcov o 12,7 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 9,9 % (za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 9,8 %, za domácnosti dôchodcov o 10,7 %).