štvrtok 19. mája 2022

Novinka: Digitálny reštart pre samosprávy

Výzvy na zlepšenie, semináre aj ukážky realizácií nájdu samosprávy na novej webovej stránke digitalnyrestart.sk. Digitálny reštart má podľa Združenia miest a obcí Slovenska mimoriadne veľký potenciál v spájaní verejného sektora s privátnym, nakoľko v ekonomicky náročnom období je toto spojenie garanciou udržateľnosti a rozvoja, ktoré dokážu eliminovať očakávané negatívne dopady krízy.

V najbližšom období sa v rámci Digitálneho reštartu bude združenie orientovať aj na to, aby  štatutárnym predstaviteľom miest a obcí poskytli špeciálnu aplikáciu s mimoriadne dôležitými informáciami z legislatívy, eurofondov, ako aj činnosti Združenia miest a obcí Slovenska. Nebude chýbať ani detailný prehľad o termínoch legislatívnych povinností a ďalšie dôležité informácie.

Nadväzuje sa tým na doterajší infolist, ktorým už vyše 2 roky, každé pracovné ráno posiela združenie informácie z rôznych oblastí dôležitých pre samosprávu na vyše 8.500 emailových adries. Okrem sprostredkovania reálnych riešení budú súčasťou aj špeciálne semináre zamerané na spájanie technológií a verejných služieb, kde nebudú chýbať ani príklady dobrej praxe a transfer poznatkov.