utorok 17. mája 2022

Novinka: Detská dopravná nadácia

Na Slovensku vznikla nová nadácia na pomoc a podporu detí, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Českej republike funguje Detská dopravná nadácia už vyše dvadsať rokov a vyhovela už takmer 900 žiadostiam o pomoc sumou takmer 600.000 eur. Iniciátormi slovenskej nadácie sú AURES Holdings spolu so slovenským automotoklubom ÚAMK a ESSOX. 

Úlohou Detskej dopravnej nadácie bude hlavne finančne pomáhať osirelým deťom a tiež tým, ktorým v dôsledku dopravnej nehody ostanú trvalé následky na ich zdraví. Výška príspevku je 1.200 eur pre osirelých vysokoškolákov, 600 eur pre vysokoškolákov polosiroty, 1.000 eur pre ostatné siroty od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polosiroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach. Okrem podpory vzdelávania bude Detská dopravná nadácia poskytovať pomoc deťom aj pri zdravotných rehabilitáciách, pobytoch v prírode a pri udržaní ich životného štandardu.

Viac informácií, aj ohľadom možnosti požiadania o príspevok či zapojenia sa do pomoci deťom, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov v dôsledku dopravnej nehody, nájdete na webovej stránke detskadopravnanadacia.sk.