piatok 29. júla 2022

Banky: Kedy je čas na zmenu

Väčšina Slovákov (93 %) je so svojou hlavnou bankou, kde majú svoj bežný účet, spokojná podobne ako v predchádzajúcom roku. Naopak, nespokojných je 7 % klientov. Pri výbere banky sa stále rozhodujeme predovšetkým podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu (69 %). Pre 67 % opýtaných by bol výrazný nárast tohto poplatku najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky.

Ďalšími dôvodmi, kvôli ktorým by klienti začali uvažovať nad zmenou banky, je podľa on-line prieskumu Focus pre mBank (on-line populácia SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 962 respondentov, november 2021) nepríjemný a neochotný personál (16 %) či chýbajúce služby a produkty (15 %). Odradiť ich však môžu aj negatívne informácie o banke (14 %), nedostatočný vernostný program pre klientov banky (10 %) a slabá mobilná aplikácia, ktorá má málo funkcií alebo sa ťažko ovláda (9 %). Približne 7 % opýtaných by uvažovalo nad zmenou banky kvôli chýbajúcim moderným platobným technológiám ako napríklad Apple Pay či Google Pay.

Výška mesačného poplatku za vedenie bežného účtu (69 %) ostáva aj naďalej hlavným kritériom, podľa ktorého si Slováci vyberajú svoju banku. Pre viac než jednu tretinu (36 %) klientov bánk je rozhodujúcim faktorom pri výbere banky kvalitný internet banking a pre 28 % opýtaných to je moderná mobilná aplikácia. Oproti poslednému prieskumu si na jej dôležitosti zakladá o 5 percentuálnych bodov viac klientov, čo svedčí aj o tom, že moderné technológie obľubujú Slováci čoraz viac. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre viac ako jednu pätinu (22 %) Slovákov a na odporúčanie priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 9 % respondentov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že veľkosť banky z pohľadu počtu klientov berie do úvahy 8 % oslovených.

Klienti si na svojej banke cenia najviac najmä skutočnosť, že nemá žiadne alebo len nízke poplatky za vedenie bežného účtu (32 %), má kvalitný internet banking (29 %) a výbornú mobilnú aplikáciu (27 %; naposledy to bolo 22 %). Medzi ďalšie prednosti banky patria kvalitné a spoľahlivé služby (24 %), tradícia a dôveryhodnosť banky (23 %) a ochotný, milý či príjemný personál (17 %; naposledy to bolo 21 %). Klienti ďalej oceňujú aj výhodné úroky na hypotéky a úvery (12 %) a výšku úrokovej miery na sporiacom alebo bežnom účte (8 %).Viac než dve tretiny (69 %) klientov bánk majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. V predchádzajúcom prieskume malo presný prehľad o výške týchto poplatkov až 76 % opýtaných – zdá sa tak, že Slováci si svoje financie kontrolujú menej.