utorok 26. júla 2022

Radíme: Dobré cestovné poistenie

Cestovné poistenie zažíva opäť svoj boom. Aj Slováci v tomto roku nielen dobehli, ale dokonca prekonali počet uzatvorených cestovných poistení posledný predpandemický rok. Vieme si ale vybrať najlepšie poistenie?

„Počet zmlúv na cestovné poistenie uzatvorených v období od januára do júna medziročne vystrelil o šesťsto percent. Vzhľadom na cestovné obmedzenia vlani je to prirodzené. No stúpol aj v porovnaní s obdobím pred pandémiou – prvý polrok 2022 je oproti rovnakému obdobiu roka 2019 silnejší o 50%,“ upresnil Michal Ďuriš. Pri výbere celoročného poistenia je namieste zvážiť možné zhoršenie situácie v súvislosti s ďalšou vlnou COVID-19  a vybrať si balík, ktorý už obsahuje aj  poistenie proti covidu. Voľba automaticky nemusí znamenať drahšiu poistku – poisťovne v konkurenčnom boji medzi sebou stupňujú výhodnejšie podmienky poistenia či pestrejšiu paletu krytia. Celoročné cestovné poistenie vychádza finančne výhodne už pri dvoch-troch týždňoch v zahraničí. Pri výbere konkrétnej poistky však treba dať pozor na maximálny počet dní nepretržitého vycestovania, ktorým poisťovňa limituje celoročné poistenie. V skutočnosti sa tak poistné krytie vzťahuje len na 45, 60 či 90 dní neprerušovaného pobytu v zahraničí podľa konkrétnych podmienok tej-ktorej poisťovne.

POISTENIE STORNA – KEDY SA OPLATÍ?
Kúpili ste si first moment dovolenku alebo letenky za najlepšiu cenu pol roka dopredu na city-break do niektorej z európskych či svetových metropol? V tom prípade by ste mali zvážiť aj poistenie storna pobytu. „Murphyho zákony“ totiž hovoria, že čím dlhší je čas medzi kúpou leteniek, ubytovania či zájazdu a samotným odchodom na dovolenku, o to väčšia je pravdepodobnosť, že sa medzičasom niečo „pokazí“. „V prípade, že ide o vysoké sumy, je rozumné zvážiť poistenie storna,“ podčiarkuje M. Ďuriš. Opäť je podstatné, cez akú poisťovňu máte vybraný produkt. Podmienky majú nastavené odlišne aj v tomto prípade – niektoré napríklad žiadajú kúpu poistenia už v deň kúpy zájazdu, iným stačí termín najneskôr 14 dní pred odchodom na dovolenku. Líši sa aj pohľad na vis maior, teda okolnosti, ktoré poisťovňa považuje za oprávnené pre vyplatenie poistenia – ochorenie v rodine, tehotenstvo, zamietnutie víz, zmeškanie letu a podobne.

DOBRE VEDIEŤ!
Ušetriť na poistení sa dá nielen podrobným štúdiom obchodných podmienok poisťovní či vyklikaním správnych parametrov na porovnávacích on-line portáloch. Málokto napríklad vie, že poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickou osobou, ktoré sa bežne uzatvára spolu s poistením nehnuteľnosti či domácnosti, platí aj na zahraničnej dovolenke. Toto poistenie sa neviaže len na škodu v byte či dome, ale na akúkoľvek zodpovednosť za škodu, napríklad keď narazíte s vodným skútrom. Akurát si treba dať pozor, či poisťovňa v danom produkte neuplatňuje územné obmedzenia napríklad len na Slovensko či EÚ.

Asistenčná služba havarijného alebo povinného zmluvného poistenia automobilu, ktorým cestujete, môže byť nastavená aj tak, že kryje prípadné technické problémy aj na dovolenke v zahraničí. Ak by služba technické problémy nekryla, tak si asistenciu môže dovolenkár doplatiť aj v rámci cestovného poistenia.

Pri poistení batožiny uplatňujú poisťovne stropy na cenu jednotlivých predmetov, takže pri krádeži notebooku za dvetisíc eur môže krytie znamenať vyplatenie 250 eur. Veľa ľudí si chce preto na dovolenku poistiť len to najdôležitejšie – najmä liečebné náklady.

Odborníci tiež upozorňujú na výluky, pri ktorých poisťovňa v istých prípadoch nemusí hradiť poistenie ani v prípade uzatvorenej zmluvy. Patria medzi ne napríklad tehotenstvo, chronické ochorenia či požitie alkoholu v čase poistnej udalosti. „Na základe Občianskeho zákonníka je plnenie z poistenia pri požití alkoholu vylúčené. Dve poisťovne – AXA Assistance (v pripoistení) a UNION ho však na základe podmienok plnia do určitého limitu,“ dopĺňa M. Ďuriš.